Kursutveckling

2017 20/01 Utv. Sedan 31/12 NAV-kurs
Cicero Avkastning A 0.01% 0.20% 117.2281
Cicero World 0-40 A 0.15% -0.06% 108.3551
Cicero World 0-50 A -0.09% -0.08% 115.6671
Cicero Focus A 0.55% 0.35% 167.7300
Cicero World 0-100 A -0.24% -0.34% 120.4393
Cicero World Wide Offensiv A -0.25% 0.01% 103.8435
Cicero World Wide A -0.15% -0.13% 192.8464
Cicero Emerging Market Index A -0.95% 1.79% 100.5048
Peabfonden A 0.11% -0.19% 199.4716
Cicero Världen A -0.40% -0.60% 107.2922
Cicero China Index A -1.37% 2.56% 104.9097
Cicero Nordic Corporate Bond A 0.03% 0.47% 104.4944


Senaste nyheterna

Sammanslagning och avgiftsänkning

Sammanslagningar Med syfte att renodla fondutbudet har Cicero Fonder beslutat att genomföra två sammanläggningar den 14 februari 2017 som berör […]

Månadsbrev december

Läs månadsbrevet här

Den positiva trenden höll i sig

Novembers positiva sentiment fortsatte även under december månad. Råvarubolagen och cykliskt steg utifrån högre råvarupriser efter förhoppningar om Trumps infrastruktursatsningar. […]

Vår applikation finns att ladda ner för både Iphone och Android