Kursutveckling

2017 23/02 Utv. Sedan 31/12 NAV-kurs
Cicero Avkastning A 0.03% 0.55% 117.6338
Cicero Nordic Corporate Bond A 0.04% 1.22% 105.2750
Cicero World Wide A 0.08% 2.47% 197.8648
Cicero World 0-50 A 0.05% 1.22% 117.1706
Cicero World 0-100 A 0.06% 2.15% 123.4529
Cicero Världen A -0.00% 2.74% 110.9030
Cicero Focus A 0.52% 4.47% 174.6100
Cicero Emerging Market Index A 0.50% 10.03% 108.6373
Cicero China Index A -0.39% 11.34% 113.8858
2017 22/02 Utv. Sedan 31/12 NAV-kurs
Peabfonden A 0.36% 8.82% 217.4647


Senaste nyheterna

Marknadsbrev & månadsrapporter Januari

Marknadsbrev 2017 Januari FPT-manadsrapport-jan-17 Cicero Världen Månadsrapport 2017-01 Cicero Nordic Corporate Bond Månadsrapport 2017-01 Cicero Focus Månadsrapport 2017-01 Cicero EM […]

Sammanslagning och avgiftsänkning

Sammanslagningar Med syfte att renodla fondutbudet har Cicero Fonder beslutat att genomföra två sammanläggningar den 14 februari 2017 som berör […]

Den positiva trenden höll i sig

Novembers positiva sentiment fortsatte även under december månad. Råvarubolagen och cykliskt steg utifrån högre råvarupriser efter förhoppningar om Trumps infrastruktursatsningar. […]

Vår applikation finns att ladda ner för både Iphone och Android