Den positiva aktieutvecklingen fortsätter att hålla i sig. Detta med vägledning av amerikanska aktier som nått nya rekordnivåer. Förväntningar på kommande avregleringar och förändringar av den amerikanska bolagsskatten eldar på sentimentet. Stockholmsbörsen slutade upp 2,9% för månaden medan amerikanska S&P 500 steg 7% (i SEK).

Här hemma har rapportsäsongen i stort sett avslutats. Rapporterna har varit övergripande starka, framförallt allt industrisektorn och banker har levererat högt över förväntan. Stockholmsbörsen har på aggregerad nivå överträffat vinstestimaten med 5,5%, vilket är bättre än både den amerikanska och den europeiska rapportsäsongen. Om man summerar vinstrevideringarna hittills i år så är det de cykliska bolagen som fått de största vinstrevideringarna. Trots detta har också aktierna handlats upp mer än justeringarna motiverat.

Under februari inleddes makrostatistiken starkast från USA. Detta ändrades dock snabbt då Europa bjöd på en rad överraskningar. Bland annat nådde inköpschefsindex för både tillverkning och tjänstesektorn högre nivåer samtidigt som IFO noterades bättre. För svensk del kom barometern från Konjunkturinstitutet in över förväntan och pekar mot en starkare svenskt tillväxt än vad många förväntat sig.

Den amerikanska centralbanken Fed har under månaden blivit mer hökaktiga i sin kommunikation. Sannolikheten för en marshöjning har stigit snabbt från omkring 40% till över 90%. I centralbankens protokoll från sitt senaste möte framgår det att man är redo att höja räntan ”ganska snart”. Sammantaget ska det nu mycket till för att stoppa Fed från att agera redan på nästa möte den 14 mars.

Närmaste framtiden

För 2017 är vi försiktigt positiva, bl a till följd av det låga ränteläget. Förväntningarna på bolagsvinsterna är sannolikt lite för höga för 2017, vilket innebär att minsta bakslag leder till vinsthemtagningar. Därmed finns det risk för ett turbulent börsår. Den globala tillväxten är under trend samtidigt som inflations- och ränteutvecklingen är osäker. Vidare står vi också inför flera viktiga politiska val i Europa under 2017.

Läs alla månadsrapporter här