Stockholmsbörsen steg med 2,1% under månaden. Bäst gick börserna i Italien och Spanien med uppgångar kring 8-9%. Europa som helhet slutade upp 5% medan Världsindex slutade i stort sett oförändrat under mars månad.

Månaden har präglats främst av fortsatt stark statistik från både USA och Europa. Båda regionerna har legat i klart positivt territorium sedan det amerikanska valet. Bland annat har det amerikanska konsumentförtroendet noterats på den högsta nivån sedan 2000. Likaså har tyska IFO-index uppvisat en fortsatt stabil uppgång. Flera av dessa indikatorer motsvarar dock en förväntansbild och än så länge har vi inte sett någon styrka i den faktiska ekonomin. Marknaden har också haft ögonen på USA:s nytillträdda president. Trumps misslyckande med att ersätta Obamacare kan ses som ytterligare ett tecken på att han kommer få det svårt att driva igenom sina löften om stimulanser och investeringar.

Den amerikanska centralbanken, Fed, höjde som väntat räntan under månaden. Efter en längre tid av starka makrosiffror från USA fanns också en viss förväntan att centralbanken skulle indikera snabbare höjningar framöver. Detta uteblev dock då Fed behöll näst intill exakt den tidigare formuleringen om två höjningar till i år. I Europa reviderade ECB upp sina inflationsprognoser samtidigt som Mario Draghi påpekade att man såg högre löner som den viktigaste faktorn för att få fart på inflationen. Till skillnad från OECD-länderna så har däremot inflationen sjunkit i samtliga BRIC-länder det senaste året. Speciellt gäller det Brasilien och Ryssland, vilket troligen kommer att medföra flera räntesänkningar i dessa länder under 2017.

Läs alla våra månadsrapporter här