Världsindex steg med 0,3% (i SEK) under maj månad. Bäst gick börserna i Europa där länder som Ungern och Grekland ökade med 7% respektive 10% i värde under perioden. Ett antal positiva konjunkturindikatorer har presenterats i Europa. Det tyska IFO-indexet noterades på den högsta nivån sedan 1991. Internationellt kapital flödar för närvarande in i Europa, vilket bidrar till den positiva utvecklingen på Europas börser.

Under månaden har vi sett blandande makrosiffror från både USA och Kina.  Vi kan konstatera att optimismen i de amerikanska sentimentsindikatorerna har ännu inte avspeglats i den reala ekonomin. De viktiga ISM-indikatorerna ligger dock kvar över den kritiska nivån 50, vilket tyder på att ekonomin fortsätter att växa på runt 2-3% på årsbasis. För att dämpa ekonomin något i Kina har myndigheterna infört vissa kreditåtstramningar. Detta har resulterat i något svagare makrostatisk under månaden. Man kan inte förvänta sig någon påtaglig omsvängning i politiken innan den kinesiska partikongressen under hösten.

Månaden har även präglats av lägre politisk oro i Europa efter Macrons seger i det franska presidentvalet. Samtidigt har den politiska osäkerheten ökat i USA där Donald Trumps agerande ifrågasätts. De senaste vändorna kring FBI har ökat trycket på presidenten och spekulationerna har ökat om att han inte kommer sitta kvar under hela presidentperioden. Situationen blir ännu mer osäker när man adderar alla omsvängningar avseende vallöften. Samtidigt har presidenten uppenbara problem att få igenom sina förslag i kongressen.

Under månaden föll oljepriset med 5%. Prisfallet skedde främst efter det OPEC-mötet i Wien där marknaden hade hoppats på fler åtgärder för att stödja oljepriset. OPEC förlängde nuvarande produktionsminskning med ytterligare 9 månader. Libyen och Nigeria står fortsatt utanför avtalet.

Närmaste framtiden

Vi är fortsatt försiktigt optimistiska inför resterande del av 2017.  Hygglig global BNP-tillväxt, stark vinsttillväxt samt det låga ränteläget talar för stigande börskurser. Den höga börsvärderingen tillsammans med den politiska osäkerheten i USA talar emot börsen. Det innebär att börsen är ganska sårbar och ett mindre bakslag kan leda till vinsthemtagningar.

Läs mer här