Novembers positiva sentiment fortsatte även under december månad. Råvarubolagen och cykliskt steg utifrån högre råvarupriser efter förhoppningar om Trumps infrastruktursatsningar. Förväntan om högre inflation har även drivit på bankerna. Regionsmässigt gick oljetunga Moskvabörsen bäst med en uppgång kring 11%, medan Stockholmsbörsen slutade upp 3,4%.

Det tog ett år för Fed att följa upp den första ränte-höjningen på många år. Centralbanken höjde räntan med 25 punkter, men också sin tro om antalet höjningar från två till tre för 2017. Höjningen var helt väntad men däremot inte förändringen om framtiden. Fed målade också upp en positiv bild av ekonomin utan några varningsflaggor för den starka dollarn eller de stigande marknadsräntorna.  Marknadsreaktionen blev en stärkt dollar och stigande räntor, vilket kom att sätta press på fastighetsbolagen. Även Riksbanken och ECB kom med räntebesked under månaden. Båda lämnade räntan orörd. ECB förlängde dock sina tillgångsköp till december 2017 och drog ner takten något, vilket tolkades positivt och sågs som ett tecken på förbättring.

Makroekonomiska sentimentssiffror fortsätter att uppvisa styrka efter det amerikanska valet. Det amerikanska konsumentförtroendet har nått den högsta nivån på över nio år. Västvärldens PMI-siffror ligger på hyggliga tillväxtnivåer medan BRICs motsvarighet tappat lite. Tyska IFO-siffror har även anslutit sig till den senaste tidens statistik med förbättrade utsikter för tillverkningsindustrin – något som också synts i KI:s konjunkturbarometer.

Närmaste framtiden

Inför 2017 är vi försiktigt positiva. Förväntningarna på bolagsvinsterna är sannolikt lite för höga för 2017, vilket innebär att minsta bakslag leder till vinsthemtagningar. Därmed finns det risk för ett turbulent börsår. Den globala tillväxten är under trend samtidigt som inflations- och ränteutvecklingen är osäker. Vidare står vi också inför flera viktiga politiska val under 2017.

Läs våra månadsrapporter här

Cicero Månadsbrev December