Världsindex sjönk med 2,4% (i SEK) under juni månad. Utifrån prisfall i oljan gick oljerelaterade börser så som Brasilien och Ryssland sämst under månaden. Även europeiska aktier hade svårt att stå emot efter vårens starka utveckling och slutade månaden ned med 4,2% i värde.

Tre stora centralbanker lämnade under månaden räntebesked varav Bank of Englands direktion var oeniga, tre ledamöter röstade för en höjning av räntan men de var i minoritet. Det är första gången sedan 2011 som direktionen varit så oeniga. Även Bank of Japan var lite hökaktigare än vad marknaden hade väntat sig då man menade att inflationen börjat ta fart. Mest bäring på marknaderna har givetvis Fed och som väntat höjde centralbanken styrräntan med 25 punkter. Trots Feds höjning har inflationstakten under månaden sjunkit på de flesta håll. För maj rapporterades det in lägre inflationstakter i USA, i Europa och i Sverige. I USA sjönk de något mer än väntat till 1,9% från 2,2% månaden före.

De amerikanska makrosiffrorna har under månaden annars kommit in svagare än väntat, vilket bland annat illustreras av en markant försvagning i överraskningsmomentum. Detta minskar sannolikheten för ytterligare räntehöjningar från Fed i år. Däremot har makrobilden varit fortsatt positiv i Europa. Tyska IFO-index (som mäter klimatet hos tyska näringslivet) har noterats på den högsta nivån sedan 1991. Vidare fortsätter europeiska inköpschefsindex att signalera god expansion i regionen.

På bolagsfronten här hemma har bland annat hygienbolaget Essity särnoterats från SCA. Marknaden tog emot det nya bolaget väl och aktien slutade upp 3% under första handelsdagen. Wall Street Journal uppgav i en artikel att Hexagon diskuterar en försäljning av bolaget till en amerikansk eller europeisk konkurrent. Aktien steg 11% efter budryktena.

Närmaste framtiden

Vi är fortsatt försiktigt optimistiska inför resterande del av 2017.  Hygglig global BNP-tillväxt, stark vinsttillväxt samt det låga ränteläget talar för stigande börskurser. Den höga börsvärderingen tillsammans med den politiska osäkerheten i USA talar emot börsen. Det innebär att börsen är ganska sårbar och ett mindre bakslag kan leda till vinsthemtagningar.

Läs månadsrapporterna här