Världsindex steg med 1,9% (i SEK) under november månad. Med något bättre rapporter i ryggen under oktober månad, fortsatte börser världen över att utvecklas starkt under november. Vi fick se ett nytt all time high på Dow Jones med notering över 24 000 och Bitcoin ta rejäla kliv med en kortvarig notering över 11 000 USD. Börsstyrkan var emellertid inte lika tydlig som under oktober och innehöll en del ojämnheter i vägbanan under resans gång.

Amerikanska börser tog återigen täten under månaden då man börjar prisa in positiva effekter av ett skatteförslag med bl.a lägre bolagsskatter. Vi har vidare noterat att en del utflöden ur high yield räntefonder i USA samt vissa nedviktningar från fondförvaltare rörande teknikbolagen på Nasdaq. December månad lär däremot präglas av spekulationer kring den förväntade räntehöjningen från den amerikanska centralbanken.

OPEC hade möte under sista veckan i november och beslutade om förlängda produktionsbegränsningar för medlemsländerna vilket fick oljepriset att stabiliseras efter en anings turbulens.

I Norden har bankerna smittats en aning av oron i den svenska bostadsbyggnadsmarknaden och gått lite sämre under månaden. Även finansinspektionens rekommendation, och regeringens godkännande, av högre amorteringskrav på bolån bidrar. Vi noterar att den svenska kronan är svag, framförallt mot euron vilket vi tror präglas av vissa säsongsmässiga effekter men också i viss mån lite internationell oro kring svenska bopriser och vad ett eventuellt fortsatt prisfall får för effekter på den svenska ekonomins tillväxtmöjligheter.

Närmaste framtiden

Vi är fortsatt optimistiska inför resterande del av 2017.  Hygglig global BNP-tillväxt med positiva revideringar, stark vinsttillväxt samt det låga ränteläget talar för stigande börskurser. Vi har dock under månaden valt att vara lite försiktigare med aktieexponeringen i våra allokeringsfonder. Vi hoppas att detta ska visa sig vara en kortsiktig försiktighetsåtgärd som vi snart får anledning att revidera.

 

Läs våra månadsrapporter här