Sammanslagningar

Med syfte att renodla fondutbudet har Cicero Fonder beslutat att genomföra två sammanläggningar den 14 februari 2017 som berör följande fonder:

Cicero World 0-40 läggs samman med Cicero World 0-50 och Cicero World Wide Offensiv läggs samman med Cicero Världen. Risk/avkastningsprofilen förblir den samma efter sammanläggningarna. Cicero World 0-50 (Kiid 3) och Cicero Världen (Kiid 5).

Som kund behöver du inte göra något med anledning av sammanläggningen.

Andelar i den nuvarande fonden ersätts av andelar i den mottagande fonden vid sammanläggningen. Det sker ingen påverkan på innehavarens värde till följd av förändringen.

 

Avgiftssänkning

För fonderna Cicero World 0-100 andelsklass A och Cicero Världen andelsklass A har förvaltningsavgiften sänkts till 2,20 % per 1 januari 2017.