Vår affärsidé är att vara ett svenskt, oberoende, analysdrivet fondbolag med några få fonder i huvudsak med inriktning mot Norden. För länder utanför Norden erbjuder vi ett antal allokeringsfonder samt indexfonder på tillväxtmarknader. I dagsläget är vi 16 personer på Cicero Fonder och har ca 8 miljarder kronor under förvaltning i våra fonder.

Aktiv Förvaltning

Vi erbjuder en analysdriven aktiv förvaltning i ett sammansvetsat team, där korta beslutsvägar möjliggör snabba investeringsbeslut när marknadsutvecklingen så kräver.

Fondutbudet kompletteras med kostnadseffektiva indexfonder på utvalda tillväxtmarknader.

Risktänkande

Vår investeringsfilosofi präglas av ett väl avvägt risktagande med fokus på ett bevarande av kapitalet och en långsiktigt god värdetillväxt.

Oberoende

Cicero Fonder är en privatägd och oberoende svensk fondförvaltare sedan år 2000.

Vi ser oss själva som en kundorienterad uppstickare på den svenska fondmarknaden.

Erfarenhet

Förvaltningsteamet består av 6 personer med en sammantagen branscherfarenhet på över 100 år.

Hållbara placeringar

Vi är övertygade om att bolag som drivs långsiktigt hållbart är de bolag som kommer att gynna våra andelsägare i form av bra avkastning över tid.

Samtliga Cicero fonder undviker placeringar i bolag som bryter mot vedertagna FN-konventioner och internationella normer. Ett flertal fonder har dessutom SRI-kriterier avseende vissa branscher. Sedan december 2015 är Cicero Fonder anslutna till UN PRI. Läs mer om detta här

Organisationsschema

 • Styrelse

  • Internrevisor

  • Extern revisor

  • Compliance

  • VD

  • Risk

  • Förvaltning

  • Administration

  • Marknadsföring & Försäljning

Styrelse

Håkan Källåker
Ordförande
Christer Sterndahlen
Styrelseledamot
Fredrik Sanell
Styrelseledamot

Medarbetare

Christer Sterndahlen
VD, Ansvarig förvaltning
Bengt Holmström
Förvaltare & Partner
Christer Speiner
Backoffice chef
Henrik Svedberg
Marknadschef
Anders Alvin
Riskansvarig
Jennie Edqvist
Ekonomiansvarig, stf. VD
Anders Malmborg
Institutionell försäljning
Robert Sandberg Gladh
Marknad
Fredrik Peters
Förmedlaransvarig
Carl Odelstierna
Förvaltare & Analytiker
Oscar Sterndahlen
Förvaltare & Analytiker
Christina Sturk
Backoffice
Anna Erlandsson
Backoffice
Peter Magnusson
Förvaltare, bitr. förvaltningschef
Carl Johan Lagercrantz
Förvaltare

Vår internrevisor är Moneo AB

www.moneo.se

Vår compliance är Harvest advokatbyrå

www.harvestadvokat.se

Vår Auktoriserade Revisor är Deloitte AB, huvudansvarig Jan Palmqvist

www.deloitte.com

Risk Manager är Anders Alvin

www.cicerofonder.se