Cicero Avkastning

Räntefond

Cicero Avkastning är en etisk aktivt förvaltad svensk räntefond med låg risk där minst 70% placeras i räntepapper med hög kreditvärdighet. Väldiversifierad portfölj med 50-100 innehav. SRI branschscreening.

Cicero Nordic Corporate Bond

Räntefond

Cicero Nordic Corporate Bond är en etisk aktivt förvaltad nordisk räntefond med låg/medelrisk där 60-80% placeras i företagspapper med lägre kreditvärdighet. Diversifierad portfölj med 30-60 innehav. SRI branschscreening.

Cicero Världen

Aktiefond

Cicero Världen är en etisk aktivt förvaltad global aktiefond med inriktning mot stabila kvalitetsbolag med god direktavkastning. Placeringar sker huvudsakligen direkt i aktier på världens aktiemarknader, men också till viss del i kostnadseffektiva passiva instrument. SRI branschscreening.

Cicero Focus

Aktiefond

Cicero Focus är en etisk aktivt förvaltad svensk aktiefond med inriktning mot stabila kvalitetsbolag med god direktavkastning. Koncentrerad portfölj med 20-25 innehav. SRI branschscreening.

Cicero Emerging Market Index

Indexfond

Cicero Emerging Market Index är en passivt förvaltad aktiefond med inriktning på världens tillväxtmarknader.

Cicero China Index

Indexfond

Cicero China Index är en passivt förvaltad aktiefond med inriktning på Kina.

Cicero World Wide

Allokeringsfond

Cicero World Wide är en etisk aktivt förvaltad global allokeringsfond med fullt mandat att allokera 0-100% mellan aktier och räntor. Neutral portfölj = 65% aktier, 35% räntor, vilket riskmässigt motsvarar en exponering på 50%/50% då fondens aktieinnehav till följd av vald strategi normalt har ett klart lägre beta än marknaden. SRI branschscreening.

Cicero World 0-50

Allokeringsfond

Cicero World 0-50 är en etisk aktivt förvaltad global allokeringsfond med mandat att allokera 0-50% i aktier och resterande del räntor. Neutral portfölj = 32,5% aktier, 67,5% räntor, vilket riskmässigt motsvarar en exponering på 25%/75% då fondens aktieinnehav till följd av vald strategi normalt har ett klart lägre beta än marknaden. SRI branschscreening.

Cicero World 0-100

Allokeringsfond

Cicero World 0-100 är en etisk aktivt förvaltad global allokeringsfond med fullt mandat att allokera 0-100% mellan aktier och räntor. Neutral portfölj = 65% aktier, 35% räntor, vilket riskmässigt motsvarar en exponering på 50%/50% då fondens aktieinnehav till följd av vald strategi normalt har ett klart lägre beta än marknaden. SRI branschscreening.

Peabfonden

Specialfond

Cicero Peabfonden är en aktivt förvaltad specialfond där upp till 40% placeras i Peab-aktier och resterande del i andra aktier och andelar i aktiefonder.

Risknivå Volatilitet,% Allokeringsfond Aktiefond Indexfond Räntefond
1 0,0 - 0,5
2 0,5 - 2,0 Cicero Avkastning,
Cicero Nordic Corporate Bond
3 2,0 - 5,0 Cicero World 0-50
4 5,0 - 10,0 Cicero World Wide,
Cicero World 0-100
5 10,0 - 15,0 Cicero Världen,
Cicero Focus
6 15,0 - 25,0 Cicero Emerging Market Index,
Cicero China Index
7 >25,0

Enligt gällande lagstadgade fondfaktablad (KIID) anges för varje fond en riskkategori från 1 till 7, där kategori 1 är lägst risk och kategori 7 är högst risk. De olika riskkategorierna definieras utifrån volatiliteten mätt som standardavvikelsen i %, dvs. storleken på de årliga svängningarna uppåt och nedåt i andelsvärdet.

Risknivåer
Cicero Focus
Årets Sverigefond 2011 enligt
Dagens Industri och Morningstar