Cicero Fonder erbjuder denna diskretionära portföljförvaltning till privatpersoner och företag. Kund kan välja förvaltningen i depå, kapitalförsäkring eller tjänstepension.

Förvaltningsmandat

 • Mandaten bestämmer våra ramar och hur vi får förvalta sedan bygger vi en portfölj utifrån tillgångslagen och önskad riskklass.

Fondpicking – en del av tjänsten

 • Vi på Cicero kan våra fonder väldigt bra och vi vet vad vi är bra på. Vi är dock medvetna om att vi inte är bäst på allt och att vi inte täcker alla marknader och tillgångslag.
 • Vi utgår inte från specifika fonder när vi bygger våra portföljer utan vi utgår ifrån tillgångslagen i mandaten.
 • Vi tittar därmed inte bara på hur en fond har gått historisk utan vi väljer fonder utifrån vad vi tror de kan avkasta i framtida marknad.
 • Vi väljer ut fonder i portföljerna på följande sätt:
  • Tillgångsslag
  • Historisk avkastning/tro på framtida avkastning
  • Hållbarhet

Transparenta kostnader i tjänsten

 • Arvodesbaserat
  • Cicero Fonder tar ut arvode inkl. moms för den diskretionära tjänsten
 • Nettoprissatta fonder
  • Fondpriset reduceras till ca halva avgiften då detta går tillbaka till kund i form av kickback.
 • Kostnad för depå
  • Depåinstitutet där portföljen ligger tar ut en avgift för depåtjänsten

Modellportfölj Kassa

Cicero Exclusive Kassa är en diskretionär förvaltningsportfölj som i normalfallet i huvudsak investerar i ränteexponeringar och hedgeexponeringar.

Målsättningen med förvaltningen är att över tid leverera positiv avkastning till relativt låg risk. Denna portfölj passar dig som vill ha möjlighet att få bättre ränta än på bank.

Portföljen lämpar sig för korta placeringshorisonter upp till 2 år. Placeringen har låg risk.

Modellportföj Bas

Cicero Exclusive Bas är en diskretionär förvaltningsportfölj som i huvudsak investerar i aktie-, ränte- och hedgefonder samt fonder med exponering mot en kombination av olika tillgångsslag (multi-asset exposure).

Målsättningen med förvaltningen är att leverera en god riskjusterad avkastning och att portföljen på så sätt ska kunna utgöra en bas i ett långsiktigt sparande.

Detta är en portfölj som vi rekommenderar som grund till ett långsiktigt sparande. Denna portfölj lämpar sig till alla som har en placeringshorisont som är 2 år och längre. Placeringen har medel risk. Modellportföljen erbjuder ett balanserat och försiktigt sparande.

Modellportfölj Sverige

Cicero Exclusive Sverige är en diskretionär förvaltningsportfölj som i huvudsak investerar i aktiefonder men som från tid till annan också investerar i andra tillgångsklasser. Målsättningen med förvaltningen är att leverera en avkastning i linje med den svenska aktiemarknaden men till en mer kontrollerad risk och att portföljen på så sätt ska kunna utgöra en del i ett långsiktigt sparande.

Denna portfölj passar dig som vill ha en svensk aktieexponering, Portföljen lämpar sig till dig som är beredd att ta en högre risk och har en placeringshorisont på minst 5 år. Placeringen har hög risk.

Modellportföljen erbjuder ett aktivt sparande med inriktning mot den svenska aktiemarknaden. Förvaltningen av portföljen tar sin utgångspunkt i att sprida medlen över flera förvaltare.

Modellportfölj Krydda

Cicero Exclusive Krydda är en diskretionär förvaltningsportfölj som i huvudsak investerar i aktiefonder men som från tid till annan också investerar i andra tillgångsklasser. Målsättningen med förvaltningen är att leverera en avkastning i linje med de globala aktiemarknaderna men till en mer kontrollerad risk och att portföljen på så sätt ska kunna utgöra en krydda i ett långsiktigt sparande.

Denna portfölj passar dig som vill krydda din basplacering. Portföljen lämpar sig till dig som är beredd att ta en högre risk och har en placeringshorisont på minst 5 år. Placeringen har hög risk.

Modellportföljen erbjuder ett aktivt sparande med inriktning mot de svenska och de globala aktiemarknaderna. Förvaltningen av portföljen tar sin utgångspunkt i att sprida medlen över flera regioner.