Placeringsinriktning

Aktiespararna Direktavkastning är en passivt förvaltad svensk aktiefond som placerar i de 15 bolag som har högst direktavkastning bland de 40 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Fondens mål är att så nära som möjligt följa SIX Sweden Dividend 15 Index (SIXDIV15SWGI). Bolagens direktavkastning viktas utifrån de senaste tre åren, där årets föreslagna utdelning viktas till 60 procent och de två föregående årens utdelningar viktas till 30 procent respektive 10 procent, varefter de 15 bolag med högst viktad direktavkastning väljs. I mars varje år görs en revidering av indexets (och fondens) aktieinnehav. Vid revideringstillfället ingår alla bolagen med lika vikt, vilka sedan förändras löpande beroende på respektive akties utveckling fram tills nästa årliga revidering.

Att investera i Aktiespararna Direktavkastning är ett enkelt sätt att få exponering mot de bolag på Stockholmsbörsen som har den högsta direktavkastningen, vilken över tid är en viktig del av den totala avkastningen på en aktieinvestering.

Aktiespararna Direktavkastning tar också ett aktivt ägaransvar. Cicero Fonder har ett nära samarbete med Aktiespararna, innebärande att Aktiespararna genom fullmakt röstar på bolagsstämmorna för fondens aktier. Aktiespararna arbetar aktivt för att aktiemarknaden ska agera etiskt och strävar efter att göra bolagen bättre att investera i.

Investeringsfilosofi

Fonden har som målsättning att följa SIXDIV15SWGI-index så nära som möjligt. SIXDIV15SWGI-index består av de 15 storbolag på Stockholmsbörsen som ger högst dirketavkastning (baserat på historisk och föreslagen utdelning) och så även fonden.

Ingående aktier samt vikt per 2019-03-06:

ABB 6,66 %
AstraZeneca 6,65 %
Boliden 6,69 %
Castellum 6,64 %
H&M B 6,67 %
Handelsbanken 6,65 %
JM 6,65 %
Nordea Bank 6,68 %
SEB A 6,53 %
Skanska B 6,69 %
SSAB B 6,68 %
Swedbank A 6,68 %
Tele2 B 6,66 %
Telia Company 6,56 %
Volvo B 6,65 %
----------------------------
Summa 99,73%

Välj datum
Denna andelsklass är ännu ej startad
Startdatum 2016-10-03
Fondtyp Indexfond
Handel Dagligen, varje svensk vardag (handelsdag)
Avstämningstid för orderläggning 14:00 varje handelsdag
Valuta SEK
Insättnings, uttagsavgift NEJ
Fast årlig förvaltningsavgift 0,30%
Rörlig prestationsbaserad avgift NEJ
Minsta startinvestering, SEK 100
Utdelning (återinvesteras) NEJ
ISIN-kod SE0008321780
Förvaltare

Tomas Eriksson

Tomas.Eriksson@cicerofonder.se

08-440 13 84

Riskklass

LÄGRE RISK

HÖGRE RISK

1

2

3

4

5

6

7

LÄGRE MÖJLIG AVKASTNING

HÖGRE MÖJLIG AVKASTNING

Lagstadgad Information

Informationsbroschyr för Aktiespararna Direktavkastning
Halvårsberättelse för Aktiespararna Direktavkastning
Årsberättelse för Aktiespararna Direktavkastning
Faktablad för Aktiespararna Direktavkastning
docs
law
https://www.cicerofonder.se/wp-content/uploads/2019/01/godkanda-fondbestammelser-aktiespararna-direktavkastning-181212.pdf
Fondbestämmelser (från 2019-02-20)
Fondbestämmelser (från 2019-02-20)
law
https://www.cicerofonder.se/wp-content/uploads/2019/01/Beslut-FI-20181212-hemsidan.pdf
Beslut från Finansinspektionen
Beslut från Finansinspektionen
law
https://www.cicerofonder.se/wp-content/uploads/2019/01/brev-till-andelsagare-avseende-overlatelse-av-fond.pdf
Brev till andelsägarna
Brev till andelsägarna