Placeringsinriktning

Aktiespararna Direktavkastning är en passivt förvaltad svensk aktiefond som placerar i de 21 bolag som har högst direktavkastning bland de 60 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Fondens mål är att så nära som möjligt följa SIX Sweden Dividend 21 SRI Gross Index (SIXSEDIV21SRIGI). Bolagens direktavkastning viktas utifrån de senaste tre åren, där årets föreslagna utdelning viktas till 60 procent och de två föregående årens utdelningar viktas till 30 procent respektive 10 procent, varefter de 21 bolag med högst viktad direktavkastning väljs. I mars varje år görs en revidering av indexets (och fondens) aktieinnehav. Vid revideringstillfället ingår alla bolagen med lika vikt, vilka sedan förändras löpande beroende på respektive akties utveckling fram tills nästa årliga revidering.

Att investera i Aktiespararna Direktavkastning är ett enkelt sätt att få exponering mot de bolag på Stockholmsbörsen som har den högsta direktavkastningen, vilken över tid är en viktig del av den totala avkastningen på en aktieinvestering.

Aktiespararna Direktavkastning tar också ett aktivt ägaransvar. Cicero Fonder har ett nära samarbete med Aktiespararna, innebärande att Aktiespararna genom fullmakt röstar på bolagsstämmorna för fondens aktier. Aktiespararna arbetar aktivt för att aktiemarknaden ska agera etiskt och strävar efter att göra bolagen bättre att investera i.

Investeringsfilosofi

Fonden har som målsättning att följa SIXSEDIV21SRIGI -index så nära som möjligt. SIXSEDIV21SRIGI -index består av de 21 storbolag på Stockholmsbörsen som ger högst direktavkastning (baserat på historisk och föreslagen utdelning) och så även fonden.

Nedan presenteras indexets sammansättning och viktning per den 2020-03-05:

ABB 4,76%
Axfood 4,76%
BillerudKorsnäs 4,76%
Boliden 4,76%
Electrolux B 4,76%
Hennes & Mauritz B 4,76%
ICA Gruppen 4,76%
Intrum 4,76%
JM 4,76%
Nordea Bank Abp 4,76%
SEB A 4,76%
Securitas B 4,76%
Skanska B 4,76%
SKF B 4,76%
SSAB B 4,76%
Stora Enso R 4,76%
Sv. Handelsbanken A 4,76%
Swedbank A 4,76%
Tele2 B 4,76%
Telia Company 4,76%
Volvo B 4,76%

Välj datum
Denna andelsklass är ännu ej startad
a
b
Startdatum 2016-10-03
Fondtyp Indexfond
Handel Dagligen, varje svensk vardag (handelsdag)
Avstämningstid för orderläggning 14:00 varje handelsdag
Valuta SEK
Insättnings, uttagsavgift NEJ
Fast årlig förvaltningsavgift 0,30%
Rörlig prestationsbaserad avgift NEJ
Minsta startinvestering, SEK 100
Utdelning (återinvesteras) NEJ
ISIN-kod SE0008321780
Startdatum 2020-03-09
Fondtyp Indexfond
Handel Dagligen, varje svensk vardag (handelsdag)
Avstämningstid för orderläggning 14:00 varje handelsdag
Valuta SEK
Insättnings, uttagsavgift NEJ
Fast årlig förvaltningsavgift 0,30%
Rörlig prestationsbaserad avgift NEJ
Minsta startinvestering, SEK 100
Utdelning (återinvesteras) JA
ISIN-kod SE0013720000
Förvaltare

Tomas Eriksson

Tomas.Eriksson@cicerofonder.se

08 - 440 13 84

Medförvaltare


Peter Magnusson

Peter.Magnusson@cicerofonder.se

08 - 440 13 86

Riskklass

LÄGRE RISK

HÖGRE RISK

1

2

3

4

5

6

7

LÄGRE MÖJLIG AVKASTNING

HÖGRE MÖJLIG AVKASTNING

Lagstadgad Information

Informationsbroschyr för Aktiespararna Direktavkastning
Halvårsberättelse för Aktiespararna Direktavkastning
Årsberättelse för Aktiespararna Direktavkastning
docs
law
https://www.cicerofonder.se/wp-content/uploads/2020/01/KIID-Aktiespararna-Direktavkastning-A-200228.pdf
Faktablad för Aktiespararna Direktavkastning A
Faktablad för Aktiespararna Direktavkastning A
law
https://www.cicerofonder.se/wp-content/uploads/2020/02/KIID-Aktiespararna-Direktavkastning-B-200228.pdf
Faktablad för Aktiespararna Direktavkastning B
Faktablad för Aktiespararna Direktavkastning B
law
https://www.cicerofonder.se/wp-content/uploads/2020/01/Fondbestämmelser-Aktiespararna-Direktavkastning-from-2020-02-28.pdf
Fondbestämmelser
Fondbestämmelser
law
https://www.cicerofonder.se/wp-content/uploads/2019/01/Beslut-FI-20181212-hemsidan.pdf
Beslut från Finansinspektionen
Beslut från Finansinspektionen
law
https://www.cicerofonder.se/wp-content/uploads/2019/01/brev-till-andelsagare-avseende-overlatelse-av-fond.pdf
Brev till andelsägarna
Brev till andelsägarna