Placeringsinriktning

Bästa andelsägare!

Cicero Fonder AB har förvärvat Aktieinvest Fonder AB:s verksamhet av Aktiespararna.
Överlåtelsen genomfördes den 20 februari 2019. Cicero Fonder AB övertog vid detta datum ansvaret för förvaltningen av fonderna samt att föra andelsägarregistren för bägge fonderna.
Beslutet från Finansinspektionen samt underrättelse till andelsägarna hittar du nedan.

Aktiespararna Direktavkastning är en unik indexfond som investerar i aktier på Stockholmsbörsen med hög direktavkastning. Fondens mål är att så nära som möjligt följa SIX Sweden Dividend 15 Index (SIXDIV15SWGI). Detta index består av de 15 storbolag på Stockholmsbörsen med högst direktavkastning. För att ingå i indexet måste aktierna vara bland de 40 mest omsatta i SIX60 index. Därefter väljs de 15 aktier som uppvisar den högsta viktade direktavkastningen de senaste tre åren. Direktavkastningen viktas enligt följande; årets föreslagna utdelning viktas till 60 procent och de två föregående årens utdelningar viktas till 30 procent respektive 10 procent.

Varje år, i mars, revideras index av indexägaren SIX AB, och då även aktieinnehavet i fonden. Vid revideringstillfällena ingår alla bolagen med lika vikt.

Aktiespararna Direktavkastnings aktieinnehav speglar innehavet i sitt jämförelseindex SIX Sweden Dividend 15. Detta innebär att ditt investerade kapital både kan minska och öka i värde i takt med hur aktierna rör sig på marknaden. Utöver detta återinvesteras aktieutdelningarna, d v s direktavkastningen i bolagen, i fondens underliggande innehav.

Att investera i Aktiespararna Direktavkastning är ett enkelt sätt att få en exponering mot den svenska aktiemarknadens utveckling och genom att följa SIX Sweden Dividend 15 Index kan en värdetillväxt uppnås i fonden som överensstämmer med indexet.

Aktiespararna Direktavkastning tar också ett aktivt ägaransvar. Cicero Fonder har ett nära samarbete med Aktiespararna, innebärande att Aktiespararna genom fullmakt röstar på bolagsstämmorna för fondens aktier. Aktiespararna arbetar aktivt för att aktiemarknaden ska agera etiskt och strävar efter att göra bolagen bättre att investera i.

Investeringsfilosofi

Ingående aktier i Aktiespararna Direktavkastning
Fonden har som mål att följa SIXDIV15SWGI-index nära. SIXDIV15SWGI-index består av de 15 storbolag på Stockholmsbörsen som ger högst dirketavkastning (baserat på historisk och föreslagen utdelning) och så även fonden.

Ingående aktier samt vikt
ABB 6,66%
AstraZeneca 6,65%
Boliden 6,69%
Castellum 6,64%
H&M B 6,67%
Handelsbanken 6,65%
JM 6,65%
Nordea Bank 6,68%
SEB A 6,53%
Skanska B 6,69%
SSAB B 6,68%
Swedbank A 6,68%
Tele2 B 6,66%
Telia Company 6,56%
Volvo B 6,65%
Summa 99,73%

Per 2019-03-06

Välj datum
Denna andelsklass är ännu ej startad
Startdatum 2016-10-03
Fondtyp Indexfond
Handel Dagligen, varje svensk vardag (handelsdag)
Avstämningstid för orderläggning 14:00 varje handelsdag
Valuta SEK
Insättnings, uttagsavgift NEJ
Fast årlig förvaltningsavgift 0,30%
Rörlig prestationsbaserad avgift NEJ
Minsta startinvestering, SEK 100
Utdelning (återinvesteras) NEJ
ISIN-kod SE0008321780
Förvaltare

Tomas Eriksson

Tomas.Eriksson@cicerofonder.se

08-440 13 84

Riskklass

LÄGRE RISK

HÖGRE RISK

1

2

3

4

5

6

7

LÄGRE MÖJLIG AVKASTNING

HÖGRE MÖJLIG AVKASTNING

Lagstadgad Information

Informationsbroschyr för Aktiespararna Direktavkastning
Halvårsberättelse för Aktiespararna Direktavkastning
Årsberättelse för Aktiespararna Direktavkastning
Faktablad för Aktiespararna Direktavkastning
docs
law
https://www.cicerofonder.se/wp-content/uploads/2019/01/godkanda-fondbestammelser-aktiespararna-direktavkastning-181212.pdf
Fondbestämmelser (från 2019-02-20)
Fondbestämmelser (från 2019-02-20)
law
https://www.cicerofonder.se/wp-content/uploads/2019/01/Beslut-FI-20181212-hemsidan.pdf
Beslut från Finansinspektionen
Beslut från Finansinspektionen
law
https://www.cicerofonder.se/wp-content/uploads/2019/01/brev-till-andelsagare-avseende-overlatelse-av-fond.pdf
Brev till andelsägarna
Brev till andelsägarna