Placeringsinriktning

Aktiespararna Topp Sverige är en passivt förvaltad svensk aktiefond som placerar i de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Målsättningen är att följa OMXS30-index så nära som möjligt.

Att investera i fonden är ett enkelt sätt att få exponering mot Stockholmsbörsens utveckling genom placering i de största mest omsatta aktierna.

Aktiespararna Topp Sverige tar också ett aktivt ägaransvar. Cicero Fonder har ett nära samarbete med Aktiespararna, innebärande att Aktiespararna genom fullmakt röstar på bolagsstämmorna för fondens aktier. Aktiespararna arbetar aktivt för att aktiemarknaden ska agera etiskt och strävar efter att göra bolagen bättre att investera i.

Investeringsfilosofi

Fonden har som mål att följa OMXS30-index nära. OMXS30-index består av de 30 mest omsatta på Stockholmsbörsen, vilket revideras halvårsvis. Storleken på innehaven i index och fonden är kapitalviktade och förändras löpande beroende på hur respektive aktie utvecklas.

Ingående aktier i fonden samt vikt per 2019-09-30:
ABB 2,60 %
Alfa Laval 2,06 %
Assa Abloy B 5,84 %
AstraZeneca 3,03 %
Atlas Copco A 6,43 %
Atlas Copco B 2,64 %
Autoliv SDB 1,14 %
Boliden 1,57 %
Electrolux B 1,77 %
Ericsson B 6,11 %
Essity B 4,63 %
Getinge B 0,89 %
H&M B 7,05 %
Handelsbanken A 4,46 %
Hexagon B 4,17 %
Investor B 5,54 %
Kinnevik B 1,59 %
Nordea Bank 3,19 %
Sandvik 4,86 %
SCA B 1,42 %
SEB A 4,96 %
Securitas B 1,33 %
Skanska B 2,03 %
SKF B 1,74 %
SSAB A 0,21 %
Swedbank A 4,05 %
Swedish Match 1,75 %
Tele2 B 2,47 %
Telia Company 4,69 %
Volvo B 5,76 %
-----------------------------------
Summa 99,97%

Välj datum
Denna andelsklass är ännu ej startad
Startdatum 1999-11-25
Fondtyp Indexfond
Handel Dagligen, varje svensk vardag (handelsdag)
Avstämningstid för orderläggning 14:00 varje handelsdag
Valuta SEK
Insättnings, uttagsavgift NEJ
Fast årlig förvaltningsavgift 0,30%
Rörlig prestationsbaserad avgift NEJ
Minsta startinvestering, SEK 500
Utdelning (återinvesteras) NEJ
ISIN-kod SE0000924649
PPM-kod 290072
PPM-avgift 0,19
Förvaltare

Tomas Eriksson

Tomas.Eriksson@cicerofonder.se

08 - 440 13 84

OBS!

Aktieinvest FK sköter administrationen av Aktiespararna Topp Sverige.

För kundservice vänligen kontakta:

Email: kundservice@aktieinvest.se

Telefon: 08-506 51 700

Riskklass

LÄGRE RISK

HÖGRE RISK

1

2

3

4

5

6

7

LÄGRE MÖJLIG AVKASTNING

HÖGRE MÖJLIG AVKASTNING

Lagstadgad Information

Informationsbroschyr för Aktiespararna Topp Sverige
Halvårsberättelse för Aktiespararna Topp Sverige
Årsberättelse för Aktiespararna Topp Sverige
Faktablad för Aktiespararna Topp Sverige
docs
law
https://www.cicerofonder.se/wp-content/uploads/2019/01/godkanda-fondbestammelser-aktiespararna-topp-sverige-181212.pdf
Fondbestämmelser (från 2019-02-20)
Fondbestämmelser (från 2019-02-20)
law
https://www.cicerofonder.se/wp-content/uploads/2019/01/Beslut-FI-20181212-hemsidan.pdf
Beslut från Finansinspektionen
Beslut från Finansinspektionen
law
https://www.cicerofonder.se/wp-content/uploads/2019/01/brev-till-andelsagare-avseende-overlatelse-av-fond.pdf
Brev till andelsägarna
Brev till andelsägarna