Placeringsinriktning

Cicero Fonder AB har förvärvat Aktieinvest Fonder AB:s verksamhet av Aktiespararna.
Överlåtelsen genomfördes den 20 februari 2019 och Cicero Fonder övertog vid detta datum ansvaret för förvaltningen av fonderna samt att föra andelsägarregistren för bägge fonderna.
Beslutet från Finansinspektionen samt underrättelse till andelsägarna hittar du nedan.

Aktiespararna Topp Sverige är en fond som investerar dina pengar i aktier och andra aktierelaterade finansiella instrument. Målsättningen är att följa OMXS30-index. Aktiespararna Topp Sverige placerar i de mest omsatta aktierna på Stockholmbörsen. Att investera i fonden är ett enkelt sätt att följa Stockholmsbörsens utveckling. Det är företag som ABB, AstraZeneca, Ericsson, Hennes & Mauritz, Volvo osv. De stora bolagen har också en stor del av sin verksamhet utomlands, detta innebär en viss geografisk riskspridning.

Aktiespararna Topp Sverige är en indexfond och har viss möjlighet till friare placeringsregler än vad som gäller normalt för värdepappersfonder. Detta är en förutsättning för att fonden ska kunna utvecklas som OMXS30-index på lång sikt. Att fonden är en indexfond innebär dock att risknivån måste anses som högre än andra likartade fonder som följer begränsningsreglerna enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Vi ser därför gärna att både nuvarande och presumtiva kunder läser Ingående aktier för att själv kunna bilda sig en uppfattning om aktiernas olika vikt i Aktiespararna Topp Sverige. Vi avser att fortlöpande visa fondens innehav med viss eftersläpning och vi står gärna till tjänst att svara på frågor både via e-post och telefon beträffande detta.

Möjligheten till högre avkastning medför allt som oftast en högre risk. Aktiefonden Topp Sverige är en långsiktig investering. Ditt insatta kapital kan tidvis minska i värde, men historiskt har aktier jämfört med andra placeringar varit en bra placering.

Aktiespararna Topp Sverige tar också ett aktivt ägaransvar. Cicero Fonder har ett nära samarbete med Aktiespararna, innebärande att Aktiespararna genom fullmakt röstar på bolagsstämmorna för fondens aktier. Aktiespararna arbetar aktivt för att aktiemarknaden ska agera etiskt och strävar efter att göra bolagen bättre att investera i.

”Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet”.

Investeringsfilosofi

Ingående aktier i Aktiespararna Topp Sverige
Fonden har som mål att följa OMXS30-index nära. OMXS30-index består av de 30 mest omsatta på Stockholmsbörsen och så även fonden.

Ingående aktier i fonden samt vikt
ABB 2,88%
Alfa Laval 2,32%
Assa Abloy B 4,87%
AstraZeneca 2,52%
Atlas Copco A 5,15%
Atlas Copco B 2,20%
Autoliv SDB 1,12%
Boliden 1,53%
Electrolux B 1,64%
Ericsson B 6,99%
Essity B 4,05%
Getinge B 0,56%
H&M B 5,37%
Handelsbanken A 5,48%
Hexagon B 4,10%
Investor B 4,99%
Kinnevik B 1,50%
Nordea Bank 4,87%
Sandvik 4,62%
SCA B 1,28%
SEB A 5,45%
Securitas B 1,40%
Skanska B 1,64%
SKF B 1,65%
SSAB A 0,25%
Swedbank A 6,53%
Swedish Match 1,79%
Tele2 B 2,19%
Telia Company 5,30%
Volvo B 5,58%
Summa 99,82%

Välj datum
Denna andelsklass är ännu ej startad
Startdatum 1999-11-25
Fondtyp Indexfond
Handel Dagligen, varje svensk vardag (handelsdag)
Avstämningstid för orderläggning 14:00 varje handelsdag
Valuta SEK
Insättnings, uttagsavgift NEJ
Fast årlig förvaltningsavgift 0,30%
Rörlig prestationsbaserad avgift NEJ
Minsta startinvestering, SEK 500
Utdelning (återinvesteras) NEJ
ISIN-kod SE0000924649
PPM-kod 290072
PPM-avgift 0,19
Förvaltare

Tomas Eriksson

Tomas.Eriksson@cicerofonder.se

08-440 13 84

OBS!

Aktieinvest FK sköter administrationen av Aktiespararna Topp Sverige.

För kundservice vänligen kontakta:

Email: kundservice@aktieinvest.se

Telefon: 08-506 51 700

Riskklass

LÄGRE RISK

HÖGRE RISK

1

2

3

4

5

6

7

LÄGRE MÖJLIG AVKASTNING

HÖGRE MÖJLIG AVKASTNING

Lagstadgad Information

Informationsbroschyr för Aktiespararna Topp Sverige
Faktablad för Aktiespararna Topp Sverige
Halvårsberättelse för Aktiespararna Topp Sverige
Årsberättelse för Aktiespararna Topp Sverige
docs
law
https://www.cicerofonder.se/wp-content/uploads/2019/01/godkanda-fondbestammelser-aktiespararna-topp-sverige-181212.pdf
Fondbestämmelser (från 2019-02-20)
Fondbestämmelser (från 2019-02-20)
law
https://www.cicerofonder.se/wp-content/uploads/2019/01/Beslut-FI-20181212-hemsidan.pdf
Beslut från Finansinspektionen
Beslut från Finansinspektionen
law
https://www.cicerofonder.se/wp-content/uploads/2019/01/brev-till-andelsagare-avseende-overlatelse-av-fond.pdf
Brev till andelsägarna
Brev till andelsägarna