Placeringsinriktning

Cicero Avkastning är en hållbar aktivt förvaltad svensk räntefond med låg risk där minst 70% placeras i räntepapper med hög kreditvärdighet (Investment Grade). Väldiversifierad portfölj med 50-150 innehav med tyngdpunkt på räntepapper med rating BBB. Placeringarna görs huvudsakligen i företagspapper, men kan även kan ske i räntepapper utgivna av stat och kommun utifrån förvaltarens bedömning av risk och avkastning.

Investeringsfilosofi

Aktiv förvaltning med målsättning att över tiden generera alfa, dvs en avkastning överstigande marknadens (relevant jämförelseindex).

En långsiktig och konsistent investeringsmodell som är upprepningsbar och robust, oavsett marknadsklimat.

En väldiversifierad portfölj av noggrant analyserade innehav, där bolagskännedomen är A och O vid investeringar i företagspapper. Fokus på stabilitet.

Ett väl avvägt risktagande med beaktande av potentiell nedsida.

Långsiktig investeringshorisont med låg omsättningshastighet.

Ansvarsfulla investeringar - vi är övertygade om att bolag som drivs långsiktigt hållbart är de bolag som kommer att gynna våra andelsägare i form av bra avkastning över tid. Med utgångspunkt från ett antal FN-konventioner och internationella normer avstår vi från att placera i:

* Bolag som bryter mot internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption.
* Bolag som förknippas med illegala eller kontroversiella vapen – exempelvis klustervapen.

Fonden tillämpar därutöver en negativ etisk branschscreening och väljer bort bolag där mer än 5% av omsättningen härrör från följande verksamhetsområden:

* Vapen
* Tobaksprodukter
* Alkohol
* Spel
* Pornografi
* Fossila bränslen

Välj datum
Denna andelsklass är ännu ej startad
a
c
Startdatum 2002-02-04
Fondtyp Räntefond
Handel Dagligen, varje svensk vardag (handelsdag)
Avstämningstid för orderläggning 14:30 varje handelsdag
Valuta SEK
Insättnings, uttagsavgift NEJ
Fast årlig förvaltningsavgift 0,50 %
Rörlig prestationsbaserad avgift NEJ
Minsta startinvestering, SEK 500
Utdelning (återinvesteras) NEJ
ISIN-kod SE0000891772
PPM-kod 384750
PPM-avgift 0,20
Startdatum 2018-11-15
Fondtyp Räntefond
Handel Dagligen, varje svensk vardag (handelsdag)
Avstämningstid för orderläggning 14:30 varje handelsdag
Valuta SEK
Insättnings, uttagsavgift NEJ
Fast årlig förvaltningsavgift 0,35 %
Rörlig prestationsbaserad avgift NEJ
Minsta startinvestering, SEK 1 000 000
Utdelning (återinvesteras) NEJ
ISIN-kod SE0009889892
Förvaltare

Oscar Sterndahlen

Oscar.Sterndahlen@cicerofonder.se

08 - 440 13 89

Medförvaltare


Thomas Falkenklint

Thomas.Falkenklint@cicerofonder.se

08 - 440 13 85

Riskklass

LÄGRE RISK

HÖGRE RISK

1

2

3

4

5

6

7

LÄGRE MÖJLIG AVKASTNING

HÖGRE MÖJLIG AVKASTNING

Lagstadgad Information

Informationsbroschyr för Cicero Avkastning
Halvårsberättelse för Cicero Avkastning
Årsberättelse för Cicero Avkastning
docs
law
https://www.cicerofonder.se/wp-content/uploads/2020/01/KIID-Cicero-Avkastning-A-20200127.pdf
Faktablad för Cicero Avkastning A
Faktablad för Cicero Avkastning A
law
https://www.cicerofonder.se/wp-content/uploads/2020/01/KIID-Cicero-Avkastning-C-20200127-190128.pdf
Faktablad för Cicero Avkastning C
Faktablad för Cicero Avkastning C