Placeringsinriktning

Cicero Emerging Market Index är en passivt förvaltad aktiefond med inriktning på världens tillväxtmarknader med målet att replikera sitt jämförelseindex (MSCI Emerging Market Index NR, USD).

Aktiemarknadsexponering via futures. Valutaexponering mot amerikanska dollar (USD).

Investeringsfilosofi

Aktiemarknadsexponering via futures (snarare än aktiekorg), vilket ger följande fördelar:

* Per definition full exponering mot vald marknad/index

* Kostnadseffektiv och flexibel förvaltning

* Frigör likviditet (~90% av exponeringen), vilken kan placeras i räntepapper med låg risk och därmed ge en viss meravkastning. Målsättningen är därför att ge en avkastning i nivå med index efter förvaltningskostnad.

Ansvarsfulla investeringar - vi är övertygade om att bolag som drivs långsiktigt hållbart är de bolag som kommer att gynna våra andelsägare i form av bra avkastning över tid. Med utgångspunkt från ett antal FN-konventioner och internationella normer avstår vi från att placera i (avser ränteplaceringarna):

* Bolag som bryter mot internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption.
* Bolag som förknippas med illegala eller kontroversiella vapen – exempelvis klustervapen.

Fonden tillämpar därutöver (avseende ränteplaceringarna) en negativ etisk branschscreening och väljer bort bolag där mer än 5% av omsättningen härrör från följande verksamhetsområden:

* Vapen
* Tobaksprodukter
* Alkohol
* Spel
* Pornografi
* Fossila bränslen

Välj datum
Denna andelsklass är ännu ej startad
a
b
Startdatum 2013-11-11
Fondtyp Indexfond
Handel Dagligen, varje svensk vardag (handelsdag)
Avstämningstid för orderläggning 14:30 varje handelsdag
Valuta SEK
Insättnings, uttagsavgift NEJ
Fast årlig förvaltningsavgift 0,80%
Rörlig prestationsbaserad avgift NEJ
Minsta startinvestering, SEK 500
Utdelning (återinvesteras) NEJ
ISIN-kod SE0005472032
Startdatum 2013-11-11
Fondtyp Indexfond
Handel Dagligen, varje svensk vardag (handelsdag)
Avstämningstid för orderläggning 14:30 varje handelsdag
Valuta SEK
Insättnings, uttagsavgift NEJ
Fast årlig förvaltningsavgift 0,40%
Rörlig prestationsbaserad avgift NEJ
Minsta startinvestering, SEK 1 000 000
Utdelning (återinvesteras) NEJ
ISIN-kod SE0005504867
Förvaltare

Oscar Sterndahlen

Oscar.Sterndahlen@cicerofonder.se

08 - 440 13 89

MedförvaltareRiskklass

LÄGRE RISK

HÖGRE RISK

1

2

3

4

5

6

7

LÄGRE MÖJLIG AVKASTNING

HÖGRE MÖJLIG AVKASTNING

Lagstadgad Information

Informationsbroschyr för Cicero Emerging Market Index
Halvårsberättelse för Cicero Emerging Market Index
Årsberättelse för Cicero Emerging Market Index
docs
law
https://www.cicerofonder.se/wp-content/uploads/2019/07/KIID-Cicero-EM-Index-A-20190125.pdf
Faktablad för Cicero Emerging Market Index A
Faktablad för Cicero Emerging Market Index A
law
https://www.cicerofonder.se/wp-content/uploads/2019/07/KIID-Cicero-EM-Index-B-20190125.pdf
Faktablad för Cicero Emerging Market Index B
Faktablad för Cicero Emerging Market Index B