Placeringsinriktning

Cicero Focus är en hållbar aktivt förvaltad svensk aktiefond med inriktning mot stabila kvalitetsbolag med god direktavkastning. Koncentrerad portfölj med 20-30 innehav. Fonden har ett sk 130/30-mandat, vilket ger förvaltaren möjlighet att utnyttja derivat. Detta mandat används selektivt och främst för att begränsa nedgången vid kraftigt negativ marknadsutveckling.

Investeringsfilosofi

Aktiv förvaltning med målsättning att över tiden generera alfa, dvs en avkastning överstigande marknadens (relevant jämförelseindex).

En långsiktig och konsistent investeringsmodell som är upprepningsbar och robust, oavsett marknadsklimat.

En relativt koncentrerad men väldiversifierad portfölj av noggrant analyserade innehav, utvalda på fundamentala grunder utan hänsyn till marknadsvikt.

Ett väl avvägt risktagande med beaktande av potentiell nedsida.

Långsiktig investeringshorisont med låg omsättningshastighet.

Ansvarsfulla investeringar - vi är övertygade om att bolag som drivs långsiktigt hållbart är de bolag som kommer att gynna våra andelsägare i form av bra avkastning över tid. Med utgångspunkt från ett antal FN-konventioner och internationella normer avstår vi från att placera i:

* Bolag som bryter mot internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption.
* Bolag som förknippas med illegala eller kontroversiella vapen – exempelvis klustervapen.

Fonden tillämpar därutöver en negativ etisk branschscreening och väljer bort bolag där mer än 5% av omsättningen härrör från följande verksamhetsområden:

* Vapen
* Tobaksprodukter
* Alkohol
* Spel
* Pornografi
* Fossila bränslen

Välj datum
Denna andelsklass är ännu ej startad
a
c
Startdatum 2007-03-01
Fondtyp Aktiefond
Handel Dagligen, varje svensk vardag (handelsdag)
Avstämningstid för orderläggning 14:30 varje handelsdag
Valuta SEK
Insättnings, uttagsavgift NEJ
Fast årlig förvaltningsavgift 1,20%
Rörlig prestationsbaserad avgift *) 10%
Minsta startinvestering, SEK 500
Utdelning (återinvesteras) NEJ
ISIN-kod SE0001932781
Startdatum 2016-05-17
Fondtyp Aktiefond
Handel Dagligen, varje svensk vardag (handelsdag)
Avstämningstid för orderläggning 14:30 varje handelsdag
Valuta SEK
Insättnings, uttagsavgift NEJ
Fast årlig förvaltningsavgift 0,65%
Rörlig prestationsbaserad avgift *) 10%
Minsta startinvestering, SEK 10 000 000
Utdelning (återinvesteras) JA
ISIN-kod SE0006993846

*) Avgiften utgår på den del av avkastningen som överstiger fondens jämförelseindex. Evig HWM (High Water Mark).

Förvaltare

Christer Sterndahlen

Christer.Sterndahlen@cicerofonder.se

08 - 440 13 82

Medförvaltare


Peter Magnusson

Peter.Magnusson@cicerofonder.se

08-440 13 86
Riskklass

LÄGRE RISK

HÖGRE RISK

1

2

3

4

5

6

7

LÄGRE MÖJLIG AVKASTNING

HÖGRE MÖJLIG AVKASTNING

Lagstadgad Information

Informationsbroschyr för Cicero Focus
Halvårsberättelse för Cicero Focus
Årsberättelse för Cicero Focus
docs
law
https://www.cicerofonder.se/wp-content/uploads/2019/07/KIID-Cicero-Focus-A-20190125.pdf
Faktablad för Cicero Focus A
Faktablad för Cicero Focus A
law
https://www.cicerofonder.se/wp-content/uploads/2019/07/KIID-Cicero-Focus-B-20190125.pdf
Faktablad för Cicero Focus B
Faktablad för Cicero Focus B