Placeringsinriktning

Cicero Nordic Corporate Bond är en etisk aktivt förvaltad nordisk räntefond med låg/medelrisk där 60-80% placeras i företagspapper med lägre kreditvärdighet (High Yield). Diversifierad portfölj med 50-100 innehav med tyngdpunkt på räntepapper med rating BB.

Fonden tillämpar en negativ SRI branschscreening och väljer bort bolag där mer än 5% av omsättningen härrör från följande verksamhetsområden:

* Vapen
* Tobaksprodukter
* Alkohol
* Spel
* Pornografi
* Fossila bränslen

Investeringsfilosofi

Aktiv förvaltning med målsättning att över tiden generera alfa, dvs en avkastning överstigande marknadens (relevant jämförelseindex).

En långsiktig och konsistent investeringsmodell som är upprepningsbar och robust, oavsett marknadsklimat.

En väldiversifierad portfölj av noggrant analyserade innehav, där bolagskännedomen är A och O vid investeringar i företagspapper. Fokus på stabilitet.

Ett väl avvägt risktagande med beaktande av potentiell nedsida.

Långsiktig investeringshorisont med låg omsättningshastighet.

Ansvarsfulla investeringar - vi är övertygade om att bolag som drivs långsiktigt hållbart är de bolag som kommer att gynna våra andelsägare i form av bra avkastning över tid. Med utgångspunkt från ett antal FN-konventioner och internationella normer avstår vi från att placera i:

* Bolag som bryter mot internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption.

* Bolag som förknippas med illegala eller kontroversiella vapen – exempelvis klustervapen.

Välj datum
Denna andelsklass är ännu ej startad
Startdatum 2014-03-10
Fondtyp Räntefond
Handel Dagligen, varje svensk vardag (handelsdag)
Avstämningstid för orderläggning 14:30 varje handelsdag
Valuta SEK
Insättnings, uttagsavgift NEJ
Fast årlig förvaltningsavgift 0,90%
Rörlig prestationsbaserad avgift NEJ
Minsta startinvestering, SEK 500
Utdelning (återinvesteras) NEJ
ISIN-kod SE0005757275
PPM-kod 670505
PPM-avgift 0,36
Förvaltare

Carl Johan Lagercrantz

Carljohan.Lagercrantz@cicerofonder.se

08 - 440 13 64

Medförvaltare


Oscar Sterndahlen

Oscar.Sterndahlen@cicerofonder.se

08 - 440 13 89

Riskklass

LÄGRE RISK

HÖGRE RISK

1

2

3

4

5

6

7

LÄGRE MÖJLIG AVKASTNING

HÖGRE MÖJLIG AVKASTNING

Lagstadgad Information

Ladda hem Informationsbroschyr för Cicero Nordic Corporate Bond
Ladda hem Halvårsberättelse för Cicero Nordic Corporate Bond
Ladda hem Faktablad för Cicero Nordic Corporate Bond
Ladda hem Årsberättelse för Cicero Nordic Corporate Bond
docs
law
https://www.cicerofonder.se/wp-content/uploads/2018/02/KIID-Nordic-Corp-Bond-A-20180131.pdf
Faktablad för Cicero Nordic Corp Bond A
Faktablad för Cicero Nordic Corp Bond A
law
https://www.cicerofonder.se/wp-content/uploads/2017/04/KIID-Nordic-Corp-Bond-B-20170424.pdf
Faktablad för Cicero Nordic Corp Bond B
Faktablad för Cicero Nordic Corp Bond B
law
https://www.cicerofonder.se/wp-content/uploads/2017/04/KIID-Nordic-Corp-Bond-C-20170424.pdf
Faktablad för Cicero Nordic Corp Bond C
Faktablad för Cicero Nordic Corp Bond C
law
https://www.cicerofonder.se/wp-content/uploads/2017/04/KIID-Nordic-Corp-Bond-D-20170424.pdf
Faktablad för Cicero Nordic Corp Bond D
Faktablad för Cicero Nordic Corp Bond D
law
https://www.cicerofonder.se/wp-content/uploads/2017/04/KIID-Nordic-Corp-Bond-E-20170424.pdf
Faktablad för Cicero Nordic Corp Bond E
Faktablad för Cicero Nordic Corp Bond E
law
https://www.cicerofonder.se/wp-content/uploads/2017/04/KIID-Nordic-Corp-Bond-F-20170424.pdf
Faktablad för Cicero Nordic Corp Bond F
Faktablad för Cicero Nordic Corp Bond F