Placeringsinriktning

Peabfonden är en aktivt förvaltad specialfond där upp till 40% placeras i Peab-aktier. Utöver detta kan till viss del placeras i till Peab närstående noterade bolag. Resterande del placeras i fondandelar, huvudsakligen i globala aktiefonder.

Investeringsfilosofi

Aktiv förvaltning med målsättning att långsiktigt uppnå en real avkastning som överstiger den reala tillväxten i ekonomin.

Långsiktig placeringshorisont och avvägt risktagande med beaktande av potentiell nedsida.

 

Inlösenavgift på 1% vid innehav understigande 6 månader

Avgifter

Årlig avgift 1,82% varav förvaltningsavgift 1,50%

Vi förvaltar fonden på uppdrag av fondhotellet ISEC Services. För mer information och tillgång till

  • Informationsbroschyr
  • Faktablad (KIID dokument)
  • Årsberättelse och Halvårsredogörelse

se vidare nedanstående länk.

För köp hittar ni även anmälningsblankett under nedanstående länk.

Förvaltare

Peter Magnusson

Peter.Magnusson@cicerofonder.se

08 - 440 13 86

Riskklass

LÄGRE RISK

HÖGRE RISK

1

2

3

4

5

6

7

LÄGRE MÖJLIG AVKASTNING

HÖGRE MÖJLIG AVKASTNING