Placeringsinriktning

Cicero Sverige är en hållbar aktivt förvaltad svensk aktiefond med inriktning på kvalitetsbolag. Aktieurvalet baseras huvudsakligen på en modern faktormodell, kombinerad med momentum- och fundamental analys.

Investeringsfilosofi

Aktiv förvaltning med målsättning att över tiden generera alfa, dvs en avkastning överstigande marknadens (relevant jämförelseindex).

Långsiktig placeringshorisont och avvägt risktagande med beaktande av potentiell nedsida.

Väldiversifierad portfölj av noggrant analyserade innehav, utvalda på fundamentala grunder utan hänsyn till marknadsvikt.

Aktieurvalet baseras huvudsakligen på en väl genomarbetad modern faktormodell som fokuserar på stabila, lönsamma kvalitetsbolag med bra kassaflöde och hög total direktavkastning.

Faktormodellen kompletteras med hänsynstagande till momentum- samt fundamental analys.

Ansvarsfulla investeringar - vi är övertygade om att bolag som drivs långsiktigt hållbart är de bolag som kommer att gynna våra andelsägare i form av bra avkastning över tid. Med utgångspunkt från ett antal FN-konventioner och internationella normer avstår vi från att placera i:

* Bolag som bryter mot internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption.

* Bolag som förknippas med illegala eller kontroversiella vapen – exempelvis klustervapen.

Fonden tillämpar därutöver en negativ etisk branschscreening och väljer bort bolag där mer än 5% av omsättningen härrör från följande verksamhetsområden:

* Vapen
* Tobaksprodukter
* Alkohol
* Spel
* Pornografi
* Fossila bränslen

Välj datum
Denna andelsklass är ännu ej startad
a
b
Startdatum 2019-09-13
Fondtyp Aktiefond
Handel Dagligen
Avstämningstid för orderläggning 14:30
Valuta SEK
Insättnings, uttagsavgift Nej
Fast årlig förvaltningsavgift 1,40%
Rörlig prestationsbaserad avgift *) Nej
Minsta startinvestering, SEK 500
Utdelning (återinvesteras) Nej
ISIN-kod SE0012853828
Startdatum 2019-09-12
Fondtyp Aktiefond
Handel Dagligen
Avstämningstid för orderläggning 14:30
Valuta SEK
Insättnings, uttagsavgift Nej
Fast årlig förvaltningsavgift 0,90%
Rörlig prestationsbaserad avgift *) Nej
Minsta startinvestering, SEK 50 000
Utdelning (återinvesteras) Nej
ISIN-kod SE0012853836

Förvaltare

Peter Magnusson

Peter.Magnusson@cicerofonder.se

08 - 440 13 86

Medförvaltare


Bence Földi

Bence.Foldi@cicerofonder.se

08 - 440 13 80

Riskklass

LÄGRE RISK

HÖGRE RISK

1

2

3

4

5

6

7

LÄGRE MÖJLIG AVKASTNING

HÖGRE MÖJLIG AVKASTNING

Lagstadgad Information

Informationsbroschyr för Cicero Sverige
docs
law
https://www.cicerofonder.se/wp-content/uploads/2020/01/KIID-Cicero-Sverige-A-20200127.pdf
Faktablad för Cicero Sverige A
Faktablad för Cicero Sverige A
law
https://www.cicerofonder.se/wp-content/uploads/2020/01/KIID-Cicero-Sverige-B-20200127.pdf
Faktablad för Cicero Sverige B
Faktablad för Cicero Sverige B