Placeringsinriktning

Cicero Världen är en etisk aktivt förvaltad global aktiefond med inriktning mot stabila kvalitetsbolag med god direktavkastning. Placeringar sker huvudsakligen direkt i aktier på världens aktiemarknader, men också till viss del i kostnadseffektiva passiva instrument.

Fonden tillämpar en negativ SRI branschscreening och väljer bort direktinvesteringar i bolag där mer än 5% av omsättningen härrör från följande verksamhetsområden:

* Vapen
* Tobaksprodukter
* Alkohol
* Spel
* Pornografi
* Fossila bränslen

Investeringsfilosofi

Aktiv förvaltning och breda allokeringsmandat med målsättning att över tiden generera alfa, dvs en avkastning överstigande MSCI World (världsindex).

Långsiktig placeringshorisont och avvägt risktagande med beaktande av potentiell nedsida.

En relativt koncentrerad men väldiversifierad portfölj av noggrant analyserade innehav, utvalda på fundamentala grunder utan hänsyn till marknadsvikt.

Ansvarsfulla investeringar – vi är övertygade om att bolag som drivs långsiktigt hållbart är de bolag som kommer att gynna våra andelsägare i form av bra avkastning över tid. Med utgångspunkt från ett antal FN-konventioner och internationella normer avstår vi från att placera i:

* Bolag som bryter mot internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption.

* Bolag som förknippas med illegala eller kontroversiella vapen – exempelvis klustervapen.

Välj datum
Denna andelsklass är ännu ej startad
Startdatum 2015-05-19
Fondtyp Aktiefond
Handel Dagligen, varje svensk vardag (handelsdag)
Avstämningstid för orderläggning 14:30 varje handelsdag
Valuta SEK
Insättnings, uttagsavgift NEJ
Fast årlig förvaltningsavgift 1,75%
Rörlig prestationsbaserad avgift NEJ
Minsta startinvestering, SEK 500
Utdelning (återinvesteras) NEJ
ISIN-kod SE0007048509
PPM-kod 738500
PPM-avgift 0,8
Förvaltare

Peter Magnusson

Peter.Magnusson@cicerofonder.se

08-440 13 86

Medförvaltare


Christer Sterndahlen

Christer.Sterndahlen@cicerofonder.se

08 - 440 13 82
Riskklass

LÄGRE RISK

HÖGRE RISK

1

2

3

4

5

6

7

LÄGRE MÖJLIG AVKASTNING

HÖGRE MÖJLIG AVKASTNING

Lagstadgad Information

Ladda hem Halvårsberättelse för Cicero Världen
Ladda hem Faktablad för Cicero Världen
Ladda hem Årsberättelse för Cicero Världen
Ladda hem Informationsbroschyr för Cicero Världen
docs
law
https://www.cicerofonder.se/wp-content/uploads/2018/03/KIID-Cicero-Varlden-A-20180301.pdf
Faktablad för Cicero Världen A
Faktablad för Cicero Världen A
law
https://www.cicerofonder.se/wp-content/uploads/2017/02/KIID-Cicero-Världen-B-20170131.pdf
Faktablad för Cicero Världen B
Faktablad för Cicero Världen B
law
https://www.cicerofonder.se/wp-content/uploads/2017/02/KIID-Cicero-Världen-C-20170131.pdf
Faktablad för Cicero Världen C
Faktablad för Cicero Världen C
law
https://www.cicerofonder.se/wp-content/uploads/2017/02/KIID-Cicero-Världen-D-20170131.pdf
Faktablad för Cicero Världen D
Faktablad för Cicero Världen D
law
https://www.cicerofonder.se/wp-content/uploads/2017/02/KIID-Cicero-Världen-E-20170131.pdf
Faktablad för Cicero Världen E
Faktablad för Cicero Världen E
law
https://www.cicerofonder.se/wp-content/uploads/2017/02/KIID-Cicero-Världen-F-20170131.pdf
Faktablad för Cicero Världen F
Faktablad för Cicero Världen F