Placeringsinriktning

Eligo Strategifond Offensiv är en hållbar aktivt förvaltad global aktiefond med inriktning på kvalitetsbolag. Långsiktig normal aktievikt är 100%, men aktieexponeringen kan variera mellan 80-120% beroende på förvaltningsteamets marknadssyn. Det långsiktiga aktieurvalet baseras på en modern faktormodell. Neutral region- och branschfördelning. Taktisk, mer kortsiktig, regional över-/underviktning av den neutrala aktieexponeringen via indexfutures, med stöd av en framtagen kvantitativ modell (trend following).

Investeringsfilosofi

Aktiv förvaltning och breda allokeringsmandat med målsättning att över tiden generera alfa, dvs en avkastning överstigande marknadens (relevant jämförelseindex).

Långsiktig placeringshorisont och avvägt risktagande med beaktande av potentiell nedsida.

Väldiversifierad portfölj av noggrant analyserade innehav, utvalda på fundamentala grunder utan hänsyn till marknadsvikt.

Ett långsiktigt aktieurval baserat på en väl genomarbetad modern faktormodell som fokuserar på stabila, lönsamma kvalitetsbolag med bra kassaflöde och hög total direktavkastning. Neutral region- och branschfördelning

Taktisk, mer kortsiktig, regional över-/underviktning av den neutrala aktieexponeringen med stöd av en framtagen kvantitativ modell (trend following) .

Ansvarsfulla investeringar - vi är övertygade om att bolag som drivs långsiktigt hållbart är de bolag som kommer att gynna våra andelsägare i form av bra avkastning över tid. Med utgångspunkt från ett antal FN-konventioner och internationella normer avstår vi från att placera i:

* Bolag som bryter mot internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption.
* Bolag som förknippas med illegala eller kontroversiella vapen – exempelvis klustervapen.

Fonden tillämpar därutöver en negativ etisk branschscreening och väljer bort bolag där mer än 5% av omsättningen härrör från följande verksamhetsområden:

* Vapen
* Tobaksprodukter
* Alkohol
* Spel
* Pornografi
* Fossila bränslen

Välj datum
Denna andelsklass är ännu ej startad
a
i
Startdatum 2013-04-04
Fondtyp Aktiefond
Handel Dagligen
Avstämningstid för orderläggning 16:00
Valuta SEK
Insättnings, uttagsavgift Nej
Fast årlig förvaltningsavgift 1,60
Rörlig prestationsbaserad avgift *) Nej
Minsta startinvestering, SEK 100
Utdelning (återinvesteras) Nej
ISIN-kod LU0909031873
Startdatum 2013-04-04
Fondtyp Aktiefond
Handel Dagligen
Avstämningstid för orderläggning 16:00
Valuta SEK
Insättnings, uttagsavgift Nej
Fast årlig förvaltningsavgift 1,70
Rörlig prestationsbaserad avgift *) Nej
Minsta startinvestering, SEK 100
Utdelning (återinvesteras) Nej
ISIN-kod LU0909032095

Förvaltare

Markus Linnes

markus.linnes@cicerofonder.se

*

Medförvaltare


Peter Magnusson

Peter.Magnusson@cicerofonder.se

08 - 440 13 86

Riskklass

LÄGRE RISK

HÖGRE RISK

1

2

3

4

5

6

7

LÄGRE MÖJLIG AVKASTNING

HÖGRE MÖJLIG AVKASTNING

Lagstadgad Information

Informationsbroschyr för Eligo Strategifond Offensiv
docs
law
https://www.cicerofonder.se/wp-content/uploads/2020/03/KIID-Eligo-A.pdf
Faktablad för Eligo Strategifond Offensiv A
Faktablad för Eligo Strategifond Offensiv A
law
https://www.cicerofonder.se/wp-content/uploads/2020/03/KIID-Eligo-I.pdf
Faktablad för Eligo Strategifond Offensiv I
Faktablad för Eligo Strategifond Offensiv I
law
https://www.cicerofonder.se/wp-content/uploads/2019/08/SEF-Visa-stamped-prospectus-November-2019.pdf
Prospectus för Eligo Strategifond Offensiv
Prospectus för Eligo Strategifond Offensiv