Som ny kund behöver du fylla i vår öppningshandling för fondkonto innan köp av fondandelar kan genomföras.

Nya kunder bör också ta del av fondernas faktablad och informationsbroschyr före andelsköp. Se våra fondsidor.

Enligt lagen (2017:63) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska fondbolaget göra en bedömning av risken att användas för penningtvätt. Detta medför att vi som fondbolag ska ha god kännedom om alla våra kunder och deras affärer. Öppningshandlingen innehåller därför ett antal frågor som vi ber dig att besvara. Till handlingen ska även följande dokument bifogas:

Privatperson; Vidimerad kopia på giltig ID-handling (körkort, certifierat ID-kort eller pass)

Juridisk person; Vidimerad kopia på den juridiska personens registreringsbevis (inte äldre än 3 månader), vidimerad kopia på giltig ID-handling avseende utsedd kontaktperson (är kontaktpersonen inte firmatecknare, bifogas även en vidimerad fullmakt att teckna firma)

Samtliga handlingar måste vara korrekt ifyllda. Kundregistrering genomförs innan köpet av fondandelar. Saknas någon handling eller är blanketten för kundregistrering inte komplett ifylld, fördröjs köpet av fondandelar.

Du kan köpa fonder på fyra olika sätt:

2. Inbetalning via autogiro

Du kan också månadsspara i Cicero Fonder. Du fyller i autogiroblanketten. Glöm inte att skriva under blanketten och skicka den till oss på adressen nedan.

Blankett autogiro

3. Köpa våra fonder via Pensionsmyndigheten

Följande fonder finns med i Pensionsmyndighetens sortiment:


4. Du kan också köpa våra fonder via försäkringsförmedlare eller fondtorg.

Vill du köpa våra fonder via försäkring finns delar av fondutbudet med i bl. a:
- Avanza
- Nordnet
- UBS
- Skandiabanken
- Folksam

Vill du ha förslag på en försäkringsförmedlare som förmedlar våra fonder går det bra att kontakta oss.

Sälja fonder?

Klicka här för säljblankett

Inlösenblankett