Det har gått mycket rykten om att Apple inte ska lyckas leverera i år då man inte har någon ny telefon att erbjuda och man har haft en patentdispyt med Qualcomm, vilka därmed initialt avslutade samarbetet kring nästa generation Apple-telefoner med potentiellt kraftiga förseningar för Apple som följd. Qualcomm-problemen var lösta för någon vecka sedan, men trots detta har många investerare haft en negativ syn på Apple – både i innevarande kvartal och vad gäller guidning för resterande 2019. Kortpositionerna har ökat. Därmed var det nog skönt för VD Tim Cook att kunna leverera över förväntningarna på varje ovannämnd punkt. Vi på Cicero har inga aktier i Apple för närvarande, men i kraft av bolagets storlek i tekniksektorn påverkar humöret kring Apple humöret för hela sektorn.

Vi noterar med nöje att ett av våra nya bolag i vår långsiktiga hållbarhetsstrategi, Triple Point Social Housing, rapporterade och tillhör en av vinnarna i portföljerna för veckan.

Efter en tids kräftgång har även spanska banker återhämtat sig fint i kölvattnet av rapporter som levde upp till förväntningarna. Därmed blev våra innehav i Caixa Bank och Banco de Sabadell goda bidragsgivare under veckan.

Bland vinnarna hittar vi även dataspelsutvecklarna Take Two och Activision samt Sony Corp. Fortsatta återhämtningar fram till åtminstone torsdag stod de två amerikanska bolagen för. På torsdagskvällen rapporterade dock Activision siffror som levde upp till marknadens förväntningar men något lägre guidance för helåret 2019. Troligen kommer aktien att falla tillbaka lite under fredagen på grund av detta. Vad gäller Sony Corp så rapporterade de i fredags morse, varefter börsen i Japan har varit stängd för installation av ny kejsare. Vi är dock av uppfattningen att rapporten var ok och förväntar oss en positiv rörelse när börsen öppnar igen.

Cicero Fonder arbetar, som ni vet, mycket med hållbara placeringar, både då vi anser att det är viktigt att värna om vår värld, men också då vi tror att denna typ av bolag kommer att ge våra investerare en bra avkastning. På detta ämne vill vi nämna att New York-börsen fick sitt första matvarubolag som arbetar med vegetariska ersättningar för köttprodukter. Aktien, Beyond Meat, steg med 160% under torsdagen som var första dag för handel med det nya bolaget. Kul.

Både Cicero World 0-50 och 0-100 har gått bra i veckan och slår åter sina respektive benchmarks.

Marknaden har i övrigt åter varit lite mindre stark under veckan än vad vi har blivit vana vid under årets första månader. Vi noterar en i princip oförändrad rörelse i Världsindex (MSCI World). En bidragande orsak är lite sämre makroindikationer från både USA och Kina. Inköpschefsindex (PMI) som vanligen ses som en bra temperaturmätare över aktiviteten i ekonomin.

Makro

 Den amerikanska Riksbanken (FED) lämnade åter räntan oförändrad med hänvisning till att den amerikanska ekonomins styrka ännu inte skapar någon inflation att tala om. FED-chefen Jerome Powell konstaterade samtidigt att en del av den avtagande inflationen beror på tillfälliga faktorer, varför en räntesänkning heller inte finns i sikte för banken. Marknaden reagerade på budskapet med fallande aktiekurser och stigande obligationsräntor. Marknaden prisar fortfarande knappt in en räntesänkning från FED i år men sannolikheten för denna gick genast från 67% ner till drygt 50%. Den fortsatta kommunikationen från FED blir intressant då vi anser att mycket av de senaste månadernas aktieuppgång beror på att marknaden har omvärderat den amerikanska räntekurvan rejält sedan i julas med fallande obligationsräntor som följd, vilket har givit aktiemarknaden en skjuts då investerare sökt sig in i mer riskfyllda tillgångar i strävan efter högre avkastning. President Trump var inte sen att återigen kritisera Powell på Twitter för att han inte redan har sänkt räntan, vilket Trump anser vara en bra stimulativ åtgärd för att ytterligare stärka den amerikanska ekonomin.

Vi noterar även att rykten de senaste dagarna gör gällande att ett avtal mellan USA och Kina är på gång och den amerikanska nyhetsbyrån CNBC citerar ”källor” och nämner fredag nästa vecka som ett sannolikt annonseringsdatum.

Räntemarknaden

Ännu en ganska händelsefattig vecka på den nordiska kreditmarknaden i termer av nyemissioner. Statistiken pekar på fortsatta inflöden i företagsobligationsfonder där Euro-fonderna får största delen av kakan. Det visar sig tydligt på den europeiska marknaden då den fortsätter att gå superstarkt. Som exempel så emitterade den svenska koncernen Dometic Group i veckan en 7-års obligation i Euro på 3 % kupong. Detta var en emission som vi inte deltog i av flera anledningar. För det första så tycker vi att 7 år är för långt i den här typen av cykliska bolag. För det andra så gillar vi inte den typ av ränterisk som 7-års fastförräntad obligation medför.

Vi tar nu helg och förbereder oss inför nästa vecka då en intensiv period av nyemissioner troligtvis väntar! Rapportperioden börjar närma sig sitt slut och vi hör från flera av våra motparter att vi kan vänta oss en intensiv period från och med nu fram till midsommar med många bolag som vill finansiera sig på vår marknad.

Bring it on!