När marknaden rör sig mycket och kanske understundom lite i panik kan rörelserna i enstaka aktier bli stora utan några bolagsspecifika händelser. Några guldkorn finns dock och vi har noterat positiv utveckling i rapporterande Take Two Interactive (ett av våra största innehav), Biogaia samt två av våra spännande, hållbara alternativinvesteringar Vivant Solar och American Water har alla gått upp mellan 5- och 10% denna trista vecka. På den negativa sidan hittar vi bl.a. rapporterande Minebea Mitsumi och Standard Life samt de alltid volatila halvledarbolagen Siltronic och Micron.

Nu kan vi i stort lägga andra kvartalets rapporter till handlingarna genom att konstatera att rapportsäsongen har varit ungefär genomsnittlig i jämförelse med de senaste rapportperioderna, även i likhet med första kvartalet. Sist vi fick positiva överraskningar av bolagens rapporter på ett aggregerat plan var i fjärdekvartalsrapporterna för 2018. Siffermässigt rapporterade 75% av de amerikanska bolagen bättre vinst i andra kvartalet, men endast 56% rapporterade överraskningar i försäljningen. Att försäljningen ”bara” är i linje med estimaten är något vi lärt oss att leva med och också i linje med konjunkturutvecklingen. Hur kommer det sig då att vinsterna överraskar kvartal efter kvartal? En förklaring är att bolagen arbetar med sina kostnader, en annan är återköp av egna aktier. Vi lutar åt att det sistnämnda, då återköp av egna aktier faktiskt är huvudskälet till avvikelserna. En färsk analys från Goldman Sachs visar att återköpen av egna aktier i år är 26% högre än förra året. Återköp av egna aktier är ett bra komplement för bolag som inte vill återinvestera vinster i verksamheten och istället distribuera pengar till aktieägarna utan att göra en utdelning. Detta är dock inte lika flexibell och kan också innebära skatteeffekter för mottagaren. När ett bolag köper tillbaka exempelvis 5% av utestående aktier och därefter annullerar dem minskar den utestående aktiestocken och vinsten delas därmed på färre utestående aktier. Effekten blir alltså en ökning av vinsten i exakt samma procentuella utsträckning som aktier har återköpts. De många återköpen av egna aktier tros av bedömare vara den största bidragsgivaren till nettoflödet på världens börser de senaste åren. Ur det perspektivet kan man diskutera det ur två perspektiv. Dels kan man mena att det är positivt med ett starkt flöde som stabiliserar börsen, men man kan också hävda att bolagen är mindre priskänsliga än andra investerare och det finns risk för en värderingsbubbla. Ämnet är spännande och något som investerare bör vara medvetna om.

Makro

Vi skrev förra veckan om merparten av det händelseförlopp som har styrt utvecklingen även denna vecka. Amerikanska Centralbanken (FED) sänkte som väntat styrräntan med 25 baspunkter, men underströk att ekonomisk data får styra utvecklingen för fortsatta räntesänkningar. Marknaden hade väntat sig en tydligare hint om att detta var den första i en serie av räntesänkningar. Kritiken lät inte vänta på sig och centralbankschef Powell har fått utstå många hårda ord under veckan. Inte minst från President Trump som bl.a. har kallat honom inkompetent. Marknaden tog fasta på FED-beskedet, samt det faktum att förhandlingarna med Kina rörande handelskriget inte verkar leda framåt och börsen tog sig en allvarlig törn under förra fredagen samt inledningen av innevarande vecka. Värt att notera är att marknaden till 100 procent prisar in ytterligare en räntesänkning – i september. Intressant.

Trump har under de senaste dagarna försökt lugna marknaden något med uttalanden kring att han tror att det är möjligt med framgångar i handelsförhandlingarna under september.

Under onsdagen och torsdagen förbättrades börsklimatet något men på torsdagen seglade ett nytt orosmoln upp på himlen; det parlamentariska läget i Italien. Lega, med ledaren Mateo Salvini, anser det omöjligt att arbeta med Femstjärnerörelsen och rev upp alla samarbeten samt annonserade att man stödjer ett nyval. Conte , teknokratisk premiärminister, anser dock att man i så fall först behöver ha en förtroendeomröstning i parlamentet angående hans ämbete. Om Conte förlorar måste han lämna in avskedsansökan till presidenten som då har rätt att utropa nyval. Enligt de senaste mätningarna skulle Lega vid ett nyval få ungefär 40% av rösterna, vilket i så fall är kraftigt upp från de 17% de fick i valet 2018 när de bildade regering med Femstjärnerörelsen. Oron för politisk instabilitet i Italien färgar marknaden inledningsvis idag, fredag, och Milanobörsen startar ner 1,4%. Detta ämne riskerar att följa oss under kommande veckor, inte minst då det har varit tydligt historiskt att Lega och Salvini har haft mycket svårt att samarbeta med EU.

Räntor

De långa räntorna fortsätter nedåt, den amerikanska räntan med 10-års löptid handlas nu runt 1,7%. Även svenska och tyska 10-årsräntorna har fortsatt nedåt och handlas nu runt -0,23% i Sverige och -0,56% i Tyskland. Att de långa räntorna sjunker är något som marknaden varit orolig över en längre tid. Vi kommer allt närmare en negativ lutning på räntekurvan och historiskt har detta indikerat att vi rör oss mot en lågkonjunktur.