Glädjande nyheter om ett eventuellt bud på säkerhetsbolaget G4S från kanadensiska konkurrenten Garda World fick aktien att rusa 20% under onsdagen. Vi på Cicero har G4S i våra globala portföljer och följer den fortsatta utvecklingen med intresse. Även Securitas, som också ingår i alla våra portföljer, fick bra stöd av det möjliga budet i branschen.

Lindab lämnade en s.k ”positiv vinstvarning” och skriver i ett pressmeddelande sent på onsdagseftermiddagen att omsättningen och resultatet överstiger både tidigare år och förväntat utfall i första kvartalet, vilket gör att bolaget valt att gå ut med de preliminära siffrorna. Aktien som återfinns bl.a. i Ciceros Peab-fond steg med över 8% på beskedet.

Glädjande nog har Sony börjat röra sig lite uppåt efter den sämre Q4 rapporten. 12% upp under veckan, huvudsakligen på grund av att det börjar talas och skrivas om den nya konsolen PS5 samt att Hedgefonden Third Point bygger position i Sony.

Tyska halvledarbolaget Siltronic tappade tyvärr 8% efter veckans vinstvarning och drog med sig flera andra europeiska halvledarbolag. Lageruppbyggnad och sjunkande efterfrågan på mindre chip är orsaken enligt bolaget. Vi vill dock påstå att det snarare är Siltronic´s fokus på medelstora chip som är orsaken, mindre chip på storlekarna 9nm och mindre ökar i efterfråga drivet av bl.a. 5G vilket borde gynna bolag som Taiwan Semiconductors och holländska ASML där vi på Cicero är ägare i det förstnämnda.

Uber siktar på börsnotering och att ta in 10 miljarder dollar i en nyemission i samband med noteringen. Priset per aktie väntas hamna i intervallet 48-55 dollar, vilket innebär en värdering av bolaget på 90-100 miljarder dollar. Det är en intressant notering, men marknaden oroar sig något kring kursfallet i konkurrenten Lyft förra veckan där kursutvecklingen varit svag.

Marknaden har varit lite mindre stark under veckan än vad vi har blivit vana vid under årets första månader. Vi noterar en i princip oförändrad rörelse i Världsindex (MSCI)

Makro

Det s.k ”FED Minutes” (protokollet från det senaste amerikanska centralbanksmötet i mars) släpptes under onsdagen med något fallande kurser på de amerikanska börserna som följd. Det framstod tydligt att flertalet ledamöter är osäkra på den fortsatta ränteutvecklingen under året och flera menar att kommande ekonomisk statistik får avgöra men att utfallet kan bli både högre och lägre räntor. Detta var kanske ett lite otydligare budskap än vad marknaden hoppats på. Marknaden har nog efter de senaste månadernas kommunikation från FED ställt in sig på att räntorna sannolikt ska hållas oförändrade, men om en förändring sker så borde den vara en sänkning. Tidigare under dagen hade även den europeiska centralbanken ECB haft räntemöte och efterföljande presskonferens, där ordförande Draghi framförallt talade om de negativa riskerna med fallande tillväxt i Europa och Brexit, vilket inte hjälpte börshumöret på traven. Banken meddelade också att man är villig att öka stimulanserna om eurozonens ekonomi fortsätter att utvecklas svagt,

Brexit-såpan rullar vidare och EU-ledarna har enats om ett nytt datum för det brittiska utträdet ur EU – senast den 31 oktober ska britterna lämna. Men vissa av dem ger också uttryck för att ytterligare en förlängning inte kan uteslutas. Går detta erbjudande hem i London kan vi kanske därmed lägga Brexit åt sidan för ett tag ur ett aktiemarknadsperspektiv.

Räntemarknaden

Samhällsbyggnadsbolaget meddelade under veckan att man har för avsikt att emittera 300m € i hybridkapital. Bolaget har varit på roadshow under veckan där de har träffat investerare i norden samt Europa. Ratinginstituten Standard & Poor´s och Fitch uppdaterade sina kreditbetyg till BB+ (HY) samt villkorade att bolaget erhåller BBB- (IG) om man lyckas med transaktionen. Bolaget har varit väldigt tydliga med sitt mål om att nå kreditbetyget Investment Grade under året, samtidigt som marknaden överraskades av hur fort de lyckades. Obligationerna steg kraftigt i värde på nyheten vilket gynnade flera av våra fonder.

Inflationen för mars månad kom in i linje med marknadens förväntningar och under Riksbankens. KPIF 1,8 % och KPIF ex energi 1,5 % mot Riksbankens prognos på 2,3 % resp. 1,8 %. Marknaden tog siffrorna med ro trots att Riksbanken låg så pass långt ifrån. Sannolikt så beror missen till viss del på de förändringar som genomfördes i varukorgen vid årsskiftet.