Styrelsen i Cicero Fonder AB har beslutat om en förändring i fondsortimentet genom att slå samman fonden Cicero Emerging Markets Index med Cicero China Index. Det innebär att Cicero Emerging Markets Index kommer att gå upp i Cicero China och därefter inte finnas kvar. Båda fonderna förvaltas av Cicero Fonder AB. Styrelsen har gjort bedömningen att det inte längre är affärsmässigt motiverat att fortsätta förvalta Cicero Emerging Markets Index och därför fattat beslut att låta fusionera fonden med Cicero China Index. Finansinspektionen godkände ansökan om fusion den 24 juli 2019.

Fusionen genomförs den 24 oktober 2019 och innebär att fondandelsägarna i Cicero Emerging Markets Index kommer att få nya andelar i Cicero China Index till motsvarande värde som de gamla andelarna hade. För de fondandelsägare som inte vill att deras fondandelar ska ingå i sammanslagningen finns möjlighet att lösa in fondandelarna i Cicero Emerging Markets till och med den 22 oktober 2019. För befintliga andelsägare i Cicero China Index innebär fusionen inga förändringar.

Tidplan för fusionen

  1. Sista dagen som andelsägare i Cicero Emerging Markets Index kan sälja sina fondandelar innan fusionen är den 22 oktober 2019.
  2. Cicero Emerging Markets Index är stängd för handel den 23 oktober 2019.
  3. Den 23 oktober 2019 är avstämningsdag för beräknandet av utbytesförhållande. Det är beräkningen den dagen som utgör grund för hur många fondandelar som fondandelsägarna i Cicero Emerging Markets Index ska få i Cicero China Index .
  4. Den 24 oktober 2019 fusioneras Cicero Emerging Markets Index med Cicero China Index och Cicero Emerging Markets Index upphör.
  5. Fr.o.m. den 24 oktober kommer de nya andelsägarna i Cicero China Index att kunna utöva sina rättigheter som fondandelsägare.