Cicero Fonder har den 25 september fusionerat (slagit samman) Cicero Focus med Aktiespararna Topp Sverige. Cicero Focus finns därmed inte längre kvar i och med att den har absorberats av Aktiespararna Topp Sverige.

Tidigare andelsägare i Cicero Focus har i samband med fusionen fått fondandelar i Aktiespararna Topp Sverige. Varje innehavd andel i Cicero Focus gav vid fusionen 10,129014084507 (andelsomräkningstalet) st andelar i Aktiespararna Topp Sverige. Cicero Fonder har efter fusionens genomförande sänt ut bekräftelser till samtliga andelsägare som berörs av fusionen.