Fondbolagens förening är en branschorganisation med uppgift att ta tillvara fondspararnas och fondbolagens intressen. Med sina medlemsbolag representerar Fondbolagens förening merparten av fondsparandet på den svenska fondmarknaden.
Medlemsbolagen representerar en mångfald av fondbolag av olika storlek – såväl svenska som utländska, fristående såväl som knutna till olika koncerner. För Cicero Fonder kommer medlemskapet i Fondbolagens förening att fylla en viktig funktion där vi får tillgång till kunskap och information i branschspecifika frågor. Syftet är att ytterligare höja kvaliteten i vår verksamhet samtidigt som vi vill vara med och bidra till förtroendet för branschen hos fondspararna