Det är med stor glädje vi kan annonsera att vår nya fond, Cicero Sverige, kommer att starta på torsdag, den 12/9. Vi utvecklar vårt kvantitativa tänkande och lanserar en fond där basen består av faktorförvaltning. Utöver de fundamentala faktorer vi använder såsom bl.a. vinsttillväxt, kassaflöde och direktavkastning kommer vi även att addera ett element för att fånga upp lite snabbare rörelser, momentum om man så vill. Detta gör vi i en form som även kan förklaras fundamentalt, nämligen EPS-estimatförändringar i det lite kortare perspektivet. Som vanligt i vår förvaltning lutar vi oss inte enbart på de kvantitativa modellerna utan adderar även ett element av fundamental analys i vår slutliga handpåläggning som formar en väldiversifierad portfölj bestående av ca 50 bolag med goda avkastningsmöjligheter till balanserad risk.
Mer information om fonden kommer att finns på vår hemsida när fonden startar torsdag 12/9.

Veckan har varit positiv med en uppgång i världsindex på ca 1,25%

Aktier

Vi har återigen haft en bra vecka i våra blandfonder Cicero World 0-100 och 0-50. Båda fonderna lyckas att överträffa sina jämförelseindex under veckan. Till vinnarna hör Eolus Vind, Faurecia och halvledarbolagen ASML och Siltronic. Eolus Vind avslutade ett projekt utan missöden och erhöll därmed i princip högsta möjliga arvode för detta (arvodet var känt i kontraktet men kostnader och tidsplan måste hållas för full betalning).
Vi noterade under torsdagen att Riksbankens räntebesked (oförändrat) med fortsatt något hökaktig underton fick flera av de aktier som gått bra, under tiden med fallande, föll tillbaka. Detta är bolag såsom Securitas, Axfood, ICA och fastighetsbolagen.

Makro

Veckan inleddes i moll då ISM (amerikanskt inköpschefsindex för augusti) noterades till 49,1 vilket är första gången på 3 år som siffran noteras under 50, som anses vara jämnviktspunkten mellan expansion och kontraktion. Amerikanerna, som för statistik över det mesta, hanterade detta genom att i allmänhet sänka prognoserna för BNP-tillväxt kraftigt under veckan. Konsensus för BNP tillväxt föll efter siffran från 2,0 till 1,7 för 2019, vilket anses vara en kraftfull förändring. Därefter skedde en sentimentsförändring i marknaden oväntat åt det positiva hållet drivet av politisk händelseutveckling. Det utannonseras från både amerikansk- och kinesiskt håll att handelsförhandlingar kommer att hållas i september och Trump twittrade om att framsteg på tjänstemans nivå sker.
Den italienska parlamentariska situationen ser ut att bli stabilare då det verkar som att de gama ärkerivalerna Femstjärnerörelsen och PD faktiskt kommer att kunna bilda regering och undvika nyval.
Boris Johnson har haft en riktigt tuff vecka då parlamentet, med stöd av partikollegor till Boris, både har röstat ner hans önskemål om nyval samt röstat om att förhindra en hård Brexit. Därmed ser det ut som om Johnson tvingas till utträdesförhandlingar med EU vilket sannolikt kommer att leda till åtminstone en fördröjning av det nu satta utträdesdatumet 31/10 2019.
Kina har även annonserat nya reservkravslättnader.
Sammantaget har börserna reagerat positivt på ovanstående besked och vi noterar dessutom att den positiva stämningen på den amerikanska börsen, ur ett tekniskt perspektiv, har skapat en köpsignal i veckan, då 50-dagars glidande medelvärde bröts på uppsidan.

Räntor

Under torsdagen överraskade Riksbanken något då man bekräftade att man håller fast vid sin plan om en räntehöjning mot slutet av året eller i början av nästa år. Detta trots lägre räntor i omvärlden, mjukare kommunikation från ECB och Fed, samt tecken på en avmattande konjunktur. Riksbanken justerade samtidigt fram nästa höjning till andra halvan 2021. Vi tolkar torsdagens besked som att Riksbanken har som tydligt mål att få upp räntan till noll. Samtidigt tror inte marknaden på Riksbankens höjningsplan utan prissätter snarare en oförändrad ränta framöver.

I veckan har det varit bra drag på kreditmarknaden och det har gjorts ett antal emissioner. Bland annat var vi med i en hybridobligation av fastighetsbolaget Heimstaden. Heimstaden är en av nordens största aktörer på bostadsmarknaden och är aktiva i Sverige, Danmark, Norge, Nederländerna och Tyskland. Bolaget lånade upp 1mdr SEK till en yield på 5,5%.