På grund av att den svenska företagsobligationsmarknaden inte fungerar tillfredställande för närvarande i samband med spridningen av coronaviruset har Cicero Fonder beslutat att senarelägga handel i fonderna Cicero Avkastning, Cicero Nordic Corporate Bond, Cicero Hållbar Mix och Cicero World 0-50. Detta innebär att det tills vidare inte går att köpa eller sälja andelar i fonderna.

I samband med att likviditeten på marknaden för företagsobligationer har försämrats kraftigt på kort tid är prisbilden så osäker att Cicero bedömer det som svårt och i vissa fall omöjligt att beräkna tillförlitliga andelskurser, NAV, för de nämnda fonderna.

Beslut om senareläggning togs den 20 mars och gäller för alla order som är lagda efter bryttidpunkten den 19 mars. Senareläggningen kommer att gälla tillsvidare och tills dess att hindret för en tillförlitlig prissättning upphört. Vi hoppas att detta blir kortvarigt men vi kan i dagsläget inte ge någon indikation på när det blir.

Du som andelsägare behöver inte göra någonting för att fortsätta ditt sparande som vanligt.

För ytterligare frågor kontakta backoffice@cicerofonder.se