Styrelsen i Cicero Fonder AB har beslutat om en förändring i fondsortimentet genom att slå samman fonderna Cicero Världen och Cicero World Wide med Cicero World 0-100. Dessutom kommer även fonderna Zmart Alfa, Zmart Balanserad, Zmart Beta, Zmart Optimal, Strategi Bevara, Strategi Tillväxt och Strategi Världen ingå i fusionen och absorberas in i Cicero World 0-100. Zmart-fonderna förvaltas idag av Zmartic Fonder AB och Strategi-fonderna av Navigera AB.

Bakgrund och syfte med fusionen är dels att renodla fondutbudet och dels att anpassa fondutbudet med anledning av nytt regelverk inom premiepensionssystemet.

Fusionen genomförs den 27 februari 2019 och innebär att fondandelsägare i Cicero Världen och Cicero World Wide kommer att få nya andelar i Cicero World 0-100 till motsvarande värde som de gamla andelarna hade. För de fondandelsägare som inte vill att deras fondandelar ska ingå i sammanslagningen finns möjlighet att lösa in fondandelarna i Cicero Världen och World Wide till och med den 22 februari 2019.

Tidplan för fusionen

  1. Sista dagen som andelsägare i Cicero Världen och Cicero World Wide kan sälja sina fondandelar är den 22 februari 2019.
  2. Cicero Världen och Cicero World Wide är stängda för handel den 25 och 26 februari 2019.
  3. Den 26 februari 2019 är avstämningsdag för beräknande av utbytesförhållande. Det är beräkningen den dagen som utgör grund för hur många fondandelar som fondandelsägarna i Cicero Världen och Cicero World Wide ska få i Cicero World 0-100.
  4. Den 27 februari 2019 fusioneras Cicero Världen och Cicero World Wide med Cicero World 0-100 och Cicero Världen och Cicero World Wide upphör.
    Fondandelsägare i Cicero Världen och i Cicero World Wide får nya fondandelar i Cicero World 0-100, andelsklass A.
  5. Cicero World 0-100 är stängd för handel den 26-28 februari 2019.
  6. Fr.o.m. den 1 mars 2019 kommer de nya andelsägarna i Cicero World 0-100 att kunna utöva sina rättigheter som fondandelsägare.