Skattepaket gynnar börsen

De amerikanska börserna har visat en stabil utveckling under hela hösten emedan Europa har halkat efter. Vi tror att detta är tillfälligt och delvis beror på den starka euron. Vi har under 2017 varit inne i en trend i de utvecklade ekonomierna där styrkan i konjunkturen har underskattats med estimatrevideringar som följd. Vi tror att denna trend kommer att fortsätta även i inledningen av 2018.

 

Politiska framgångar präglade årets sista månad. I USA lyckades kongressen nästan helt godkänna Donald Trumps skatteförslag innan jul. Det eventuella skattepaketet har gynnat börserna i USA den senaste månaden med tanke på den lägre bolagsskatten. Man vill dock göra några justeringar innan representanthuset helt röstar igenom det. På den europeiska scenen fick Brexitförhandlingarna äntligen några genombrott då man lyckades enas om Storbritanniens avgift efter utträdet. Nu fortsätter man med förhandlingar kring ett handelsavtal som förhoppningsvis ska leda till en fortsatt god handelsförbindelse mellan Storbritannien och EU även efter ett utträde.

 

Månaden har även dominerats av kryptovalutor och starten av terminsmarknaden i Bitcoin på CME (Chicago Mercantile Exchange) som slutade med att handeln fick stoppas efter alltför snabba uppgångar. Mot slutet av månaden har emellertid kursrusningen kommit av sig en smula.

På bolagsfronten hade Intrum Justitia en nyhetsrik månad och steg brant sedan bolaget lanserat nya finansiella mål i samband med sin kapitalmarknadsdag. I synnerhet målet för vinst per aktie var av allt att döma klart högre än förväntningarna och aktien lyfte 12 procent. I julveckan meddelade bolaget att, den av marknaden omtyckte, finanschefen Erik Forsberg slutar och aktien föll tillbaka igen. Klädjätten Hennes & Mauritz hade en tung månad, där fjärde kvartalets låga försäljningssiffror blev grädden på moset. Aktien sjönk med 13 procent under december.

 

Under månaden förblev centralbankerna avvaktande i sina beslut.  Riksbanken lämnade som väntat reporäntan oförändrad (-0,50 procent) och annonserade att penningpolitiska stimulanser i form av obligationsköp kommer att avslutas. Norges centralbank överraskade dock med att indikera att en räntehöjning kan komma tidigare än väntat. ECB och centralbankerna i Schweiz och England lämnade emellertid väntade besked och oförändrade räntenivåer.

Närmaste framtiden

Vi är fortsatt optimistiska inför inledningen av 2018.  Hygglig global BNP-tillväxt med positiva revideringar, stark vinsttillväxt samt det låga ränteläget talar för stigande börskurser. Vi har under månaden valt att vara lite mer neutrala med aktieexponeringen i våra allokeringsfonder. Vi hoppas att detta ska visa sig vara en kortsiktig försiktighetsåtgärd som vi snart får anledning att revidera.

 

Läs våra månadsrapporter här