Ett av våra större innehav, Facebook, kom med sin rapport för det första kvartalet och överraskade marknaden mycket positivt. Framförallt var det marginalerna som var riktigt bra. Vi menar att man exklusive den avsättning man tog i kvartalet på 3 MDR USD för ”legala utgifter” (med andra ord de böter man förväntar sig från amerikanska myndigheter efter Cambridge Analytica-skandalen förra året) taktade marginalerna på över 40% vilket var 5 procentenheter högre än marknadens estimat. Även datorspelutvecklingsbolagen Take Two och Activision bidrog positivt i veckan utan att ha rapporterat ännu.

Vi är glada över att AstraZeneca fortsätter att leverera starka siffror och att resan mot vinsttillväxt fortsätter. Kanske kan bolagets rapport häva den kortsiktigt negativa utvecklingen aktien har haft de senaste veckorna sedan man presenterade sitt japanska Daiichi-samarbete inom onkologi med tillhörande nyemission.

En lite oroande företeelse vi har observerat under rapportsäsongen är att banker inte riktigt levererar i enlighet med marknadens förväntningar. Vi på Cicero har klarat oss ganska bra med namn som Bank of America, Morgan Stanley, Julius Baer, Handelsbanken och SEB. Vi ser dock i USA att förväntansbilderna, efter de starka fjärdekvartalssiffrorna, tycks ha kommit upp lite för högt givet de negativa kursreaktionerna i exempelvis City Group och Goldman Sachs. I Sverige har vi noterat negativa överraskningar på framförallt räntenettot (NII) som är vad bankerna tjänar på in- / utlåning. Både Handelsbanken och Swedbank (den senare äger vi inte på Cicero) noterar vi likartade negativa trender och tror att detta helt enkelt beror på bolåneprispress. När marknadstillväxten inte längre är lika bra tvingas de som vill öka sina marknadsandelar till prissänkningar. Vi tror för tillfället att det framförallt är lite mindre aktörer, med SBAB i spetsen, som vill stärka sina marknadsandelar och priskonkurrerar därmed. Eolus Vind, som vi äger i vår nyutvecklade hållbarhetsstrategi, där vi väljer långsiktigt hållbara bolag med goda ekonomiska utvecklingsmöjligheter, rapporterade starkt på torsdagen. Bolaget utvecklar vindparker på projektbasis åt jättar som bl.a. Google och även om kvartalsrapporterna var för sig är mindre viktiga i denna typ av bolag som tjänar det mesta av sina pengar vid avslutandet av projekt, är det skönt att man levererar även i kvartalen mellan dessa händelser. Vi har utvecklat denna del av portföljen under slutet av 2018 och början av 2019 då vi tycker det är mycket viktigt att visa att det finns mängder av stabila hållbara bolag som bidrar till att förbättra vår värld en aning, samtidigt som de skapar en bra avkastning åt våra kunder.

Marknaden har i övrigt åter varit lite mindre stark under veckan än vad vi har blivit vana vid under årets första månader. Vi noterar en i princip oförändrad rörelse i Världsindex (MSCI World)

Makro

Riksbanken lämnade räntebesked på torsdagsförmiddagen. Räntan lämnas som väntat oförändrad men beskedet gav ändå upphov till rejäl dramatik. Riksbankschef Ingves tydliggjorde att en räntehöjning numera inte alls är i sikte i närtid, utan tidigast i slutet av 2019 eller början av 2020. Därmed skjuter man en räntehöjning ytterligare framför sig då man inte ser inflationen ta fart i den utsträckning som man tidigare trott. Marknadens reaktion blev mycket kraftfull då man nu anser sig förstå att om inte inflationsmålet nås, som få tycks tro, kommer det ingen räntehöjning inom överskådlig tid, så ej heller i slutet av året som Riksbanken stipulerar. Den svenska 10-åriga räntan föll genast tillbaka 7-8 bps medan kronan som mest försvagades med mellan 1 – 1,5% mot de flesta stora utländska valutorna.

Räntemarknaden

Kreditmarknaden fortsätter även denna vecka att gå starkt. Både den nordiska men kanske framförallt den europeiska marknaden går som tåget. Vi börjar se fler möjligheter i marknaden att göra arbitrage på nordiska bolag som har obligationer utställda i både EUR och SEK där samma kreditrisk i EUR är dyrare än SEK. Primärmarknaden har varit relativt lugn denna vecka på grund av kort vecka (påsken) samt att vi är mitt inne i en intensiv rapportperiod. Av rapporterna hitintills att döma så ser det fortsatt starkt ut. Av de bolag som vi har i portföljen har bland andra Getinge och Fastpartner rapporterat. Getinge redovisade ett resultat för Q1 som var bättre än förväntat. Samtliga marknader ökade start, men allra starkast var Kina där försäljningen ökade med 20 % organiskt. Fastpartner redovisade en hyrestillväxt om 9 % i Q1 jämfört med motsvarande period i fjol. Samtidigt gjorde man en positiv omvärdering av fastighetsbeståndet på 577m SEK i kvartalet. Detta var drivet av en stark fastighetsmarknad, framförallt i Stockholmsområdet.

På primärmarknaden har det varit lugnt och vi har inte deltagit i några transaktioner under veckan.