Marknaden har varit positiv under augusti, Världsindex (MSCI World) steg med ca 1,2 % i lokal valuta. Agendan under månaden har i vanlig ordning handlat en hel del om den amerikanska centralbanken (FED) som kommer hålla räntemöte under september. Förväntansbilden är ytterligare en höjning efter de två tidigare i år. Under månaden har Trump kritiserat FED:s enligt honom allt för strama räntepolitik. FED har också hållit sin årliga konferens i Jackson Hole där ordförande Powell diskuterade svårigheterna att bedöma behovet av räntehöjningar i den nya ekonomin. Det senare fick långräntorna att falla emedan förväntansbilden på en räntehöjning i september kvarstår.

Månaden har i övrigt dominerats av handelsförhandlingarna mellan USA och Kina, Europa och NAFTA. Rörande Kina pågår förhandlingarna, inte mycket ny konkret information har redovisats

annat än ökade varor som omfattas av tullar. USA fortsätter att vara drivande i upptrappningen av hoten kring nya tullar samtidigt som Kina svarar. De europeiska förhandlingarna pågår också i det tysta efter månadens möte i Washington. Rörande NAFTA har USA enligt uppgift träffat en överenskommelse med Mexiko men inrikespolitiska bedömare menar att denna inte är mycket värd om man inte också kommer överens med Kanada då kongressen aldrig skulle godkänna ett handelsavtal enbart med Mexiko.

Ett orosmoment för många tillväxtländer är den starka amerikanska dollarn. Under augusti har den amerikanska dollarn exempelvis stigit med ytterligare ca 2,5 % mot den svenska kronan. Många av länderna har lån i amerikansk dollar och i takt med att den amerikanska dollarn stärks försämras statsfinanserna i dessa länder varvid de höjer sina lokala styrräntor. Bland annat har vi sett Argentina höja styrräntan med 15 procentenheter under augusti. Även den turkiska Liran har varit på kraftig tillbakagång efter de verbala dispyterna de senaste veckorna mellan Trump och landets ledare Erdogan.

I slutet av förra veckan kom stark tysk data i form av industriaktivitetsindex (IFO) för augusti. Detta var upplyftande efter kontraherande siffror varje månad sedan november 2017.

Närmaste framtiden

Vi är fortsatt hyfsat optimistiska inför fortsättningen av 2018.  Hygglig global BNP-tillväxt och vinsttillväxt samt det trots allt låga ränteläget talar för stigande börskurser.

 

Läs mer om våra månadsrapporter här