Under de sista dagarna i semestermånaden juli fästes allt ljus på den Amerikanska Centralbanken (FED) och den förväntade räntesänkningen.

Världsindex (MSCI World) har under veckan haft en något försiktigare utveckling med en uppgång på ungefär 0,5%. Vi är glada för att vår sverigefond, Cicero Focus, hade ytterligare en bra månad medan övriga fonder under veckan i allmänhet haft en likartad utveckling som sina respektive jämförelseindex.

 

Aktiemarknaden

De svenska portföljerna lyser för närvarande starkast för oss, vilket förklaras av att vi hittat vinnare såsom Astra Zeneca som lämnade en fin rapport med stark utveckling i de nyare delarna av forskningsportföljen vilket marknaden ser som lovande inför framtiden. Axfood har fortsatt att gå starkt efter fen en rapport emedan Bonava har återhämtat sig starkt efter förra veckans fall. Utvecklingen hade varit ännu bättre om vi inte hade fått en rapportbesvikelse från Securitas och Traton ( gamla Scania i ny tysk skepnad).

I den internationella aktieportföljen har vi fått stöd av fina rapporter från amerikanska Amgen och japanska Ajinomoto som var upp 6 respektive 11 procent på sina respektive rapporter. Även svenska Elekta hjälpte till i de internationella portföljerna med en uppgång på 7% efter en ny australiensisk order. Pfizer och Traton har i kombination med en fin rapport från Apple ( som vi inte äger) bidragit till negativ utveckling i jämförelse med jämförelseindex.

Om vi summerar rapportperioden i USA får vi betrakta den som genomsnittlig då ca 75% av bolagen överraskade positivt på EPS (vinst per aktie), vilket har varit en normal siffra under de senaste åren.

I kombination med fallande räntor har återköp av egna aktier varit en av de mest pålitliga pådrivarna på världens börser under de senaste åren. Goldman Sachs bedömer att återköp av egna aktier växer med ungefär 26% i år, vilket är mycket starkt. När bolagen inte anser att man behöver investera i den egna verksamheten är återköp av egna aktier ett effektivt sätt att stödja aktiekursen på ett skatteeffektivt sätt. När bolag väljer att köpa tillbaka och annullerar sina egna aktier, fördelas vinsten på färre aktier. Givet samma värdering som tidigare, ökar därmed vinsten per aktie och aktiekursen stiger, vilket är en rent matematisk effekt. Detta är ytterligare en följd av den lågräntemiljö vi lever i för närvarande och med all sannolikhet något som vi kommer att få anledning att återkomma till.

 

Makro

Veckans viktigaste händelse var den amerikanska Centralbanken (FED) och dess räntebesked. Banken sänkte, som väntat, räntan med 0,25%. Marknaden reagerade dock negativt både under onsdagen och torsdagen då tolkningen av detta är att ordförande Powell inte var tillräckligt tydlig med att detta var den första i en serie av räntesänkningar utan han menade snarare att det är beroende av utfallet av ekonomisk data hur framtiden utvecklas (vilket för oss känns helt naturligt). Septembermötet kan innebära en ny sänkning , men det är alls inte säkert, och man ska inte utesluta en höjning under den närmaste framtiden. President Trump var inte sen att kritisera Powell för sitt otydliga budskap via Twitter.

Handelsförhandlingarna med Kina i veckan verkar heller inte ha lett till några framsteg och Trump har passat på att hota Kina med repressalier om man försöker förhala förhandlingarna till efter presidentvalet 2020 (i förhoppning att få förhandla med en annan president). Under torsdagskvällen valde dessutom Trump att, via Twitter, annonsera nya tullar på kinesiska varor från september om inga framsteg nås. De två parterna kom emellertid överens om en sak, nämligen att träffas igen i september… Fortsättning följer med andra ord.

Det brittiska pundet går kräftgång efter valet av Boris Johnson och är ner 1,75% under veckan då marknaden prisar in sannolikheten för en s.k Hard Brexit efter Boris skarpa uttalanden.

I övrigt noterar vi att den ekonomiska trenden är fortsatt fallande, te.x. det amerikanska inköpschefsindexet  Chicago PMI föll från 49,7 i juni till 44,4 i juli torts förväntningar på en liten stigning till strax över 50.

Investmentbanken JP Morgan väljer att sänka sina globala tillväxt- och bolagsestimat i kölvattnet av rapportperioden och den senaste tidens ekonomiska data. Vi har nämnt förut att dett är en aning förbryllande att befinna sig i en ekonomisk miljö som visar svaga tecken på tillväxt emedan aktiekurser fortsätter att stiga huvudsakligen drivet av låga räntor. Även om det inte är helt uteslutet att det finns rimlighet i detta beteende måste man väl åtminstone påpeka att riskerna ökar.

 

Räntor

Veckan som varit har präglats av den amerikanska Centralbankens räntebesked, samt av att SCB av misstag publicerade andra kvartalets preliminära BNP-data i förväg. Sveriges tillväxt för andra kvartalet var svagare än väntat, vilket fick de svenska räntorna att falla. Svenska 10 års-räntan handlas nu på närmare -0,2% mot -0,06% i början av veckan. Efter amerikanska Centralbankens räntebesked tappade även de amerikanska räntorna och 10 års-räntan handlas nu under 2%, vilket den inte gjort sedan 2016.

Nyemissionsmarknaden är fortsatt lugn under rådande semestertider och beräknas inte komma igång förrän i mitten av augusti.