Världsindex (MSCI World) har under veckan haft en fortsatt positiv utveckling med en uppgång på ungefär 1,25%. Vi är glada för att våra fonder har under samma tid i allmänhet haft en positiv, eller likartad utveckling som sina jämförelseindex.

Aktier

I väntan på rapporterna för det andra kvartalet som börjar dyka upp på allvar nästa vecka har nyhetsflödet varit lågt. Vi fick dock rapporten från Avanza Bank som mottogs positivt av marknaden trots att aktien har gått starkt under den senaste tiden. Främst noterar vi att rapporten avvek positivt ur ett kvalitetsperspektiv då det så kallade räntenettot avvek positivt. Räntenettot anses i bankverksamhet som den mest långsiktiga källan till intäkter och när densamma ökar gillas det därmed av marknaden. SEBs Q2 rapport som publicerades i morse var lika bra som Avanzas och aktien handlas 3,5% högre idag. Även fastighetsbolaget Diös kom med en fin rapport och steg i veckan med ca 10%.

Under torsdagen framkom att regeringen Trump drar tillbaka sitt förslag om att förbjuda försäljningsprovisioner till återförsäljare av läkemedel. Regeringen ämnar dock fullfölja sin kamp mot lägre läkemedelspriser men nu i första hand fokusera på försäljningspriserna till kund som man vill begränsa möjligheterna att höja år från år med ett prisindex. Detta kan tyckas ganska abstrakt, men följderna för läkemedelsbolagens aktiekurser blev tydlig. Vårdbolag som sysslar med varierande grad av återförsäljning av läkemedel steg emedan rena tillverkare av läkemedel sjönk. Kursreaktionerna blev i flera fall kraftiga. Bland fondernas aktier var exempelvis Cigna Corp upp med hela 10% emedan tillverkarna Pfizer, AstraZeneca och Bristol-Myers var ner med ett par procent var. Förändringen av regeringens politik var en följd av stark lobbying från läkemedelsbranschen och det finns en del bedömare som menar att Trumpadministrationen släppte kraven mot löften om kampanjstöd inför valet 2020. Därmed kan man dra resonemanget vidare och spekulera kring om även det nya förslaget kan komma att försvinna via samma typ av förhandlingar med tillverkningssidan inom läkemedelsbranschen.

Goldman Sachs sänkte rekommendationen för ett par av våra europeiska bolag då makroutsikterna i regionen ser dystra ut, vilket knappast är en nyhet. Adecco och Randstad fick båda säljrekommendationer varför de föll med nio respektive 6 procent under veckan.

Makro

Veckans viktigaste händelse var den amerikanska centralbankschefen Jerome Powells tal och utfrågning inför kongressen som genomförs varje halvår. Banken offentliggjorde också protokollet från det senaste Fed-mötet i juni. Uttalandena var över lag fortsatt duvaktiga. Flera ledamöter i centralbankens styrelse anser att en räntesänkning bör komma inom kort och Powell varnade också kongressen för ökande risker i den amerikanska ekonomiska tillväxten. Marknaden gillade uttalandena men vi bör komma ihåg att investerare nu räknar med en räntesänkning från FED i juli på minst 0,25%. Skulle denna utebli får vi räkna med negativa reaktioner.

Iran fortsätter att provocera och fem Iranska militärfartyg försökte på onsdagen beslagta en brittisk oljetanker, operationen stoppades dock av en brittisk fregatt. Vi fortsätter att följa utvecklingen i regionen och hoppas på ickemilitära lösningar men spänningarna tycks för tillfället endast öka ytterligare.

Räntor

Det är lugna veckor på kreditmarknaden så här under semestertider. Inga nya emissioner har gjorts under veckan.

Fonderna fortsätter att ticka på och vi upplever att marknaden fortsatt är stark med en god efterfrågan på krediter. Samtidigt har långräntorna, i alla fall tillfälligt, brutit den sjunkande trenden och har stigit något under veckan. En svensk 10-årig statsobligation handlar nu på 0,13 % att jämföra med 0% i början av veckan.