Den 28 mars kommer Viking Fonder Sverige fusioneras med fonden Cicero Focus. Du som andelsägare i Viking Fonder Sverige kommer att få hem ett brev från fondbolaget som informerar om fusionen. Är du nöjd med fusionen behöver inte göra något. Du kommer då att få nya andelar i Cicero Focus.

Cicero Focus placeringsinriktning skiljer sig inte nämnvärt från Viking Fonder Sverige.  Cicero Focus och Viking Fonder Sverige är aktivt förvaltade svenska värdepappersfonder (UCITS) som investerar på den svenska aktiemarknaden och där minst 90 procent av fondens tillgångar placeras på den svenska marknaden.

Fusionen kommer att medföra att Du som fondandelsägare i Viking Fonder Sverige får samma geografisk inriktning på dina investeringar som tidigare. Vidare kommer fusionen att medföra att Du får samma risknivå och volatilitet.

Cicero Focus andelsklasss A har en fast förvaltningsavgift på 1,20%. Det är en lägre förvaltningsavgift jämfört med Viking Fonder Sverige som har en fast förvaltningsavgift på 2,25% i andelsklasss A.

Cicero Focus har utöver den fasta förvaltningsavgiften en möjlighet att ta ut en kollektiv och daglig beräknad resultatbaserad avgift motsvarande ett belopp om 10 procent av fondens överavkastning.

Den årliga förvaltningsavgiften  för Cicero Focus är 0,51% om du köper fonden via PPM.

Vilka är Cicero Fonder?
Cicero Fonder har förändrats under de senaste åren. Satsningar har gjorts på att bredda verksamheten och att utveckla kärnverksamheten. Fondbolaget har varit medlemmar i UNPRI (FN:s principer för ansvarsfulla investeringar) i tre år och har nu även blivit medlemmar i Swedsec och Fondbolagens Förening.  Under de senaste månaderna har Cicero Fonder förvärvat tio fonder, vilket har fördubblat fondförmögenheten från 7mdr till nästan 14mdr. Förvärvet av Aktiespararna fondbolag, Aktieinvest Fonder AB, innebär även att vi förstärker satsningen på lågprissatta indexfonder. Aktieinvest Direktavkastning, med 0,3% i förvaltningsavgift, var den näst bästa Sverigefonden under 2018. Även våra hållbara räntefonder, Cicero Avkastning och Cicero Nordic Corporate Bond, kom väl ut mot konkurrenterna i fjol och har erhållit höga betyg av oberoende ratinginstitut.

 

Vårt välutbildade förvaltningsteam på åtta personer kommer att göra allt de kan för att ge dig så bra avkastning som möjligt i fonderna.