Här nedan finns svar på frågor till dig som är andelsägare i Zmartic Fonder, Navigera Strategifonder, Cicero World Wide eller Cicero Världen om sammanläggningen till fonden Cicero World 0-100.

Varför genomför ni sammanläggningen?
Sammanläggningen av 10 fonder till en fond förklaras av förändringar på fondmarknaden. Premiepensionsmyndigheten genomförde förändringar vid årsskiftet vilket innebar att kraven höjdes avseende historik samt fondförmögenhet utanför PPM. Därtill ställs ständigt högre krav på fondbolag i form av compliance, risk, intern och extern revision. Detta medför högre kostnader för fondbolagen vilket driver fram en konsolidering mot färre och större fondbolag.

Vad har Cicero World 0-100 för förvaltningsstrategi?
Cicero World 0-100 är en modern blandfond som kan variera aktieandelen från 0% till 100% beroende på utsikterna för aktiemarknaden. I normalfallet är aktievikten 60%, räntevikten 30-40% och vikten för alternativa placeringar 0-10%.

Fonden införde en ny förvaltningsmodellen under hösten 2018 där vi screenar fram högkvalitativa aktier med bra vinsttillväxt och utdelning. Detta är en faktormodell, med inriktning mot värdebolag, som framgångsrikt har använts av amerikanska fondbolag under många år. Därtill har vi adderat några ytterligare kvalitetsfaktorer för att fånga upp bolag i den nya ekonomin. Hittills i år har Cicero World 0-100 avkastat 10% till relativt låg risk. Strategin är upprepningsbar och skapar ett ägande i högkvalitativa bolag med stabila affärsmodeller och starka kassaflöden. Cicero World 0-100 investerar enbart i underliggande aktier eller i räntebärande instrument. Vi köper inga externa fonder men i viss uträckning de bästa av våra interna fonderna (dock utgår ingen avgift för detta.

Vad är det för förvaltningsavgift?
Cicero World 0-100 är en aktiv förvaltad blandfond där aktieexponeringen är mellan 0-100% beroende på vår tro om aktiemarknaden. Det innebär att våra förvaltare tar strategiska och taktiska beslut om utvecklingen på aktiemarknaden. Dessutom investerar fonden i alternativa placeringar, vilket också är arbetsintensivt. Cicero World 0-100 investerar enbart i underliggande aktier eller i räntebärande instrument för att hålla nere kostnader. Vi köper inga externa fonder. I vissa fall investerar vi i våra bästa egna fonder om det gynnar andelsägarna. I detta fall utgår ingen avgift.

Den årliga förvaltningsavgiften är 1,75% om du köper direkt via fondbolaget eller 0,6% om du köper fonden via PPM.

Vad innebär det för mig som andelsägare i Zmartic?
Generellt får du en lägre risk i Cicero World 0-100 jämfört med ditt innehav i Zmartic Beta, oförändrad risk jämfört med Zmartic Optimal och Zmartic Balanserad och högre risk än i Zmartic Alfa.

Vad innebär det för mig som andelsägare i Navigera Strategifonder?
Generellt får du en lägre risk i Cicero World 0-100 jämfört med ditt innehav i Navigera Strategi Tillväxt och Navigera Strategi Världen men oförändrad risk jämfört med Navigera Strategi Balanserad.

Vad innebär det för mig som andelsägare i Cicero Världen eller Cicero World Wide?
Generellt får du en lägre risk i Cicero World 0-100 jämfört med ditt innehav i Cicero Världen men oförändrad risk jämfört med Cicero World Wide.

Vilka är Cicero Fonder?
Cicero Fonder har förändrats under de senaste åren. Satsningar har gjorts på att bredda verksamheten och att utveckla kärnverksamheten. Fondbolaget har varit medlemmar i UNPRI (FN:s principer för ansvarsfulla investeringar) i tre år och har nu även blivit medlemmar i Swedsec och Fondbolagens Förening.  Under de senaste månaderna har Cicero Fonder förvärvat tio fonder, vilket har fördubblat fondförmögenheten från 7mdr till nästan 14mdr. Förvärvet av Aktiespararna fondbolag, Aktieinvest Fonder AB, innebär även att vi förstärker satsningen på lågprissatta indexfonder. Aktieinvest Direktavkastning, med 0,3% i förvaltningsavgift, var den näst bästa Sverigefonden under 2018. Även våra hållbara räntefonder, Cicero Avkastning och Cicero Nordic Corporate Bond, kom väl ut mot konkurrenterna i fjol och har erhållit höga betyg av oberoende ratinginstitut.

Vårt välutbildade förvaltningsteam på åtta personer kommer att göra allt de kan för att ge dig så bra avkastning som möjligt i fonderna.