Fonden Viking Fonder Sverige har den 28e mars fusionerats, slagits samman, med Cicero Focus.

Sammanslagningen innebär att fondandelar i den överlåtande fonden har bytts ut till fondandelar i Cicero Focus. Värdet av andelarna motsvarar värdet i den överlåtande fonden men antalet andelar förändras beroende på fusionsförhållandet mellan fonderna på fusionsdagen.

Genomförd fusion 28 mars 2019