Fonderna Cicero Världen, Cicero World Wide, Zmart Alfa, Zmart Balanserad, Zmart Beta, Zmart Optimal, Navigera Strategi Bevara, Navigera Strategi Tillväxt, Navigera Strategi Världen har den 27e februari fusionerats, slagits samman, med Cicero World 0-100.

Sammanslagningen innebär att fondandelar i de överlåtande fonderna har bytts ut till fondandelar i Cicero World 0-100. Värdet av andelarna motsvarar värdet i den överlåtande fonden men antalet andelar förändras beroende på fusionsförhållandet mellan fonderna på fusionsdagen.

Genomförd fusion 27 februari 2019