Juli månad har inneburit återhämtningar för aktiemarknaderna. OMX ökade med drygt 4,5 % medan Världsindex (MSCI World) återtog omkring 3,5 % i USD. Återhämtningarna skedde trots att handelskriget mellan USA och framförallt Kina på intet sätt har avtagit utan istället omgärdats av skärpta hot från USA kring fler varor som kan komma att beröras av tullar. Kanske har marknaden återfått ett hopp om att situationen trots allt kommer att kunna lösas då förhandlingarna med Europa återupptogs i Washington under månaden. Dessa samtal verkar ha varit konstruktiva med en vilja från båda parter att komma till en lösning. Vidare uttalade båda parter en insikt i att tariffer inte är önskvärda utan fri handel istället bör eftersträvas.

Makroekonomiskt har vi under juli sett tecken på att det avtagande momentum vi uppmärksammat under våren åtminstone inte fortsätter utan verkar plana ut. Band annat har vi sett kinesiska siffror, tysk IFO och amerikansk BNP överraska marknaden lite positivt. Dock noterar vi att ISM, den amerikanska inköpschefsindexet för industrin, inkom något svagare än väntat för juli.

Bolagsrapporterna för det andra kvartalet har över lag kommit in i linje, till något bättre än marknadens förväntningar och om det finns en otydlighet i det makroekonomiska tillväxtläget så gäller detta inte på bolagsnivå. Bolagen tjänar pengar och detta manifesteras i en stark M&A marknad. Under månaden har vi bl.a sett amerikanska IT-jätten Broadcom göra ett nytt uppköpsförsök, efter misslyckandet med Qualcomm, denna gång med CA inc. I Sverige har Autoliv avskiljt sitt forskningsbolag för ny aktiv teknik till självkörande fordon, Veoneer, med lyckat resultat.

Den svenska kronan har åkt lite berg och dalbana under månaden då olika ledamöter av riksbanksstyrelsen i olika forum har fortsatt att vädra sina åsikter kring en kommande räntehöjning. Klart är att ordföranden, Stefan Ingves, som innehar utslagsröst är mer försiktig till en kommande höjning än flera av övriga ledamöter. Slutsatsen av månadens rörelser blev dock en mindre förstärkning av den svenska kronan.

Närmaste framtiden

Sammantaget är vi fortsatt försiktigt optimistiska till den fortsatta börsutvecklingen 2018 då både det makro- och mikroekonomiska läget trots allt tycks relativt stabilt.

 

Läs våra månadsrapporter här