Världsindex steg med 4,7% (i SEK) under oktober månad. Oktober är rapportmånad för tredje kvartalet för de flesta bolag. Resultaten har både i Norden och USA varit generellt något bättre emedan omsättningen har varit något sämre. Detta är en trend som vi sett de senaste åren, med slutsatsen att bolagen trimmar sina organisationer och därmed ökar sina marginaler och överraskar vinstmässigt. De viktiga estimaten har justerats upp något i ett aggregerat perspektiv i samband med rapporterna i både Norden och USA.

I Norden ser vi framförallt att verkstadsbolagen går bra och att det främst är teknikbolag som går bra i USA för tillfället. Båda rörelserna kan delvis förklaras av den amerikanska dollarn. Verkstadsbolagen i Norden har inte drabbats så hårt ännu av sommarens svaga USD som befarats. De globala teknikbolagen i USA får en fin medvind av svag USD då intäkterna för de flesta kommer från alla värdens hörn men rapportering sker i dollar.

Bostadsbyggande har stått i fokus för oro på den svenska aktiemarknaden när försäljningen av nybyggda lägenheter tycks vika. Detta har fått bostadsbyggare som JM och Peab på fall men också under slutet av månaden dragit med sig banker, köksbolag och bygghandel. Vi har liten exponering mot dessa sektorer men håller noggrann uppsikt framöver och utvärderar både risker och möjligheter. Konjunkturinstitutet lämnade sin månatliga rapport om konjunkturläget för oktober. I rapporten konstateras att det går bra för Sverige och tvärtemot de senaste spekulationerna om en avmattad bostadsmarknad anser man inte att det byggs för mycket nya bostäder. Man ser emellertid en viss risk för att det produceras för många lägenheter av det dyrare slaget, vilket inte matchar den efterfrågan som finns.

På den svenska makroagendan stod Riksbankens räntebesked. Som väntat lämnades styrräntan oförändrad och beskedet om en indikativ räntehöjning i mitten av 2018 vidhölls. Även den europeiska centralbanken annonserade en intakt styrränta för euroområdet och Draghi meddelade att nuvarande QE-program kommer att fortsätta fram till årsskiftet men att man därefter kommer att halvera tillgångsköpen, åtminstone fram till september nästa år.

Närmaste framtiden

Vi är fortsatt optimistiska inför resterande del av 2017.  Hygglig global BNP-tillväxt med positiva revideringar, stark vinsttillväxt samt det låga ränteläget talar för stigande börskurser. Den höga börsvärderingen tillsammans med den politiska osäkerheten talar emot börsen kortsiktigt. Vi följer marknaden noga och har stor beredskap att öka andelen räntor vid minsta bakslag.

Läs alla månadsrapporter här