Mars månad har varit en fin börsmånad som dominerats av hyfsade bolagsrapporter samt räntediskussioner. Den avgörande faktorn har varit den Amerikanska Centralbanken (FED) som ändrat sin kommunikation kring framtida ränteutsikter. Strax innan jul var marknaden övertygad om ytterligare två räntehöjningar från FED under 2019. Vid räntemötet i mars sa FED att ekonomin utvecklas långsammare än man tidigare trott och att det inte är uteslutet med en sänkning av räntan under innevarande år.

Ovanstående scenario tydliggör att räntorna kommer hållas låga längre och marknadsräntorna sjönk därmed. Detta gav aktiemarknader runt om i världen en rejäl skjuts då investerare söker mer avkastning och tvingas ut på riskskalan. Något oroande är det faktum att de längre räntorna med löptider upp till 10 år nu handlas lägre än den korta tremånadersräntan. Detta har historiskt allmänt setts som en recessionsindikator. Vi bör dock inte glömma att sist vi befann oss i ett liknande ränteläge var dels nivåerna på räntorna helt annorlunda, över 5%, och dels fanns det en uppumpad obalans i ekonomin i de s.k Sub Prime lånen. Vi ser ingen sådan obalans idag.

Trots ränteförändringarna har dollarn bibehållit sin styrka. Förklaringen till detta tror vi är att den amerikanska ekonomin är starkare än de flesta andra, trots allt, inklusive Europa samt att den absoluta nivån på amerikanska räntor är högre än i de flesta andra utvecklade länder. Därmed upprätthålls investeringsviljan i amerikanska dollar.

Bolagsspecifikt har månadens största nyheter åter berört anklagelserna om penningtvätt mot Swedbank. Cicero Fonder har beslutat att avyttra våra positioner i Swedbank i de aktivt förvaltade mandaten nå vi, som ni vet, tycker att hållbara och etiska investeringar är en av våra viktigaste ledstjärnor och de komprometterande uppgifterna får oss i nuläget att agera med en försäljning. Vi hoppas att vi får anledning att revidera detta beslut i framtiden. AstraZeneca inledde månaden starkt och kom med en fin nyhet om ett banbrytande cancersamarbete med japanska Daiichi. Samarbetet måste dock finansieras varför AstraZeneca genomförde en nyemission av aktier till ett värde av ca 30 Mdr, vilket har lagt lite sordin på aktiekursen trots att de flesta analytiker, inklusive vi själva, är positiva till affären.

Närmaste framtiden

Vi är försiktigt optimistiska inför resten 2019. Hygglig global BNP- och vinsttillväxt samt det låga ränteläget talar för stigande börskurser under året. Vi får dock räkna med en svängig börs under året och noterar att året börjat mycket bra.