Marknaden förbytte den starka inledningen av året mot oro för inflation. De utlösande faktorerna var amerikansk lönestatistik för januari som påvisade något högre lönetillväxt än väntat i kombination med en liten förändring av amerikanska centralbanken (FED´s) syn på aktiviteten i ekonomin. FED hänvisar i sin nya kommentar till ökad aktivitet i hushållens konsumtion samt företagens investeringsvilja. Detta fick i sin tur marknadsräntorna i USA att stiga och oro att infinna sig på börserna. Aktier har under en lång följd av år åtnjutit ett lågt avkastningskrav på grund av att den riskfria räntan har varit mycket låg. Skulle inflationen infinna sig på allvar finns risk för att aktievärderingar ska justeras nedåt. Detta tankesätt uppstår vanligen då ekonomin befinner sig i slutet av en uppgångsfas. Ekonomisk data fortsätter att peka uppåt men investerare skräms emellanåt av oro för inflation och stigande räntor och börsen går därmed in i en mer volatil fas. Vanligen brukar börsen under denna fas trots allt gå ganska bra sett över en lite längre period men de kortsiktiga kasten bukar öka i antal.

Vid en summering av rapportperioden för fjärde kvartalet kan vi konstatera att den har varit bra i USA och i linje med förväntningarna i Europa och Sverige. I de senare regionerna är det primärt hävstången på ökad försäljning som saknas och det pratas en del om flaskhalsar i produktionen hos flera bolag. Estimaten har inte heller reviderats upp i samma utsträckning som efter Q1 och Q3 rapporterna 2017.

H&M höll under månaden för första gången någonsin en kapitalmarknadsdag för investerare och analytiker. Bland annat redovisades siffror från den digitala försäljningen, något som marknaden efterfrågat men aldrig tidigare fått ta del av. Det framkom att den digitala försäljningen har god marginal, men detta påvisade samtidigt hur knappa marginalerna är inom den fysiska handeln. VD Karl-Johan Persson menade att man gjort misstag men nu stod rustad för att gå vidare. Marknaden imponerades inte av informationen och aktien sjönk med -4,6% samma dag.

Närmaste framtiden

Vi är fortsatt hyfsat optimistiska inför fortsättningen av 2018.  Hygglig global BNP-tillväxt och vinsttillväxt samt det trots allt låga ränteläget talar för stigande börskurser.

Läs alla månadsrapporter här