Världsindex (MSCI World) har under veckan haft en något försiktigare utveckling med en nedgång på ungefär 0,5%. Vi är glada för att våra fonder under samma tid i allmänhet haft en bättre eller likartad utveckling som sina respektive jämförelseindex. Framförallt vill vi framhålla vår Sverigefond, Cicero Focus, som de senaste veckorna har gått urstarkt och på två veckor gått ungefär 2% bättre än sitt jämförelseindex.

Aktier

De svenska portföljerna lyser för närvarande starkast för oss vilket förklaras av att vi hittat vinnare såsom Axfood, Avanza, Castellum, Mycronic, Munters och SEB som alla lyckades överträffa marknadens förväntningar med stora positiva rörelser som följd. Vi har även lyckats att helt undvika, eller vara underviktade i några större bolag som inte lyckats så bra med rapporterna.

Det kan ibland vara lika viktigt att undvika de aktier som går dåligt som att äga de som går bra. Exempel på bolag som är stora i jämförelseindex där vi har undervikter och som har misslyckats med sina kvartalsrapporteringar i veckan är Ericsson, Essity, Nordea och Swedbank. Ericsson överraskade med sämre lönsamhet i radioverksamheten (5G) vilket oroar marknaden och aktien föll med 12% på rapportdagen. Även om vi är underviktade Ericsson måste man säga att bolaget trots allt står inför en intressant period de närmaste åren, inte minst då en allvarlig konkurrent (Huawei) arbetar i en kraftfull politisk motvind samtidigt som den så viktiga 5G-tekniken ska rullas ut. Bankerna Nordea och Swedbank brottas med konkurrens inom hushållsutlåningen samtidigt som kostnaderna stiger och man tvingas att spara. I Swedbanks fall ledde detta till annonsering av lägre utdelning och i Nordea är investerare oroliga för att detsamma kan hända framöver vilket ledde till fall på över 5% i samband med rapporterna för båda.

Toppvinster i amerikanska banker. De fem största amerikanska bankerna rapporterade alla fina vinster men bolagen höjer ett varningens finger inför framtiden då man menar att med fallande räntor, som vi har sett de senaste månaderna, kommer bankernas lönsamhet också att falla. Vi har undvikit de fem största bankerna det senaste kvartalet och äger därför ingen av dem.

De för oss så viktiga halvledarebolagen hade en bra avslutning på veckan med fina rapporter från ASML och Taiwan Semiconductor. Enligt vår uppfattning är marknaden en aning dämpad på grund av handelskriget och därför görs färre investeringar i ny kapacitet, vilket vi exempelvis såg i Atlas Copco´s rapport. Däremot är efterfrågan på komponenter från kvalitetstillverkarna ganska bra. Bland teknikbolagen noterar vi även att Netflix föll kraftigt efter att bolaget redovisat att tillväxten i antalet abonnenter var rejält under förväntningarna. Antalet nya abonnenter under andra kvartalet var 2,7 miljoner vilket var klart lägre än väntade 5,05 miljoner. Fallet i Netflix blev över 10% hittills och vi är glada för att vi inte äger några aktier i bolaget alls.

Makro

Veckans viktigaste händelse var de kinesiska BNP siffrorna som kom in i linje med förväntningarna för det andra kvartalet och därmed ligger man också i takt med förväntansmålet för årstakt på 6,2%. Det är naturligtvis bra, men man bör betänka att det är de svagaste siffrorna i Kina sedan början av 1990-talet och det är tydligt att handelskriget biter på de kinesiska företagen. Trist då det är något som hade kunnat undvikas. Räntor och valutor har rört sig relativt lite i sommarmarknaden, kanske också då marknaden avvaktar det amerikanska centralbanksmötet om två veckor då marknaden numera helt förväntar sig en första räntesänkning.

Vi noterar att EU kommissionen får en ny ordförande i tyskan Ursula von der Leyen (CDU). Ett av den forna tyska försvarsministerns första uttalanden efter valet kretsar kring en hård Brexit och de massiva konsekvenser Leyen tror en sådan kommer skapa för både Storbritannien och EU. Intressant inte minst då det verkar allt tydligare att Boris Johnson får ta över premiärminister rollen i Storbritannien och att han inte räds en hård Brexit, vilket han återigen tydliggjorde under veckan.

Räntor

Fokus i veckan har framförallt legat på rapporter för det andra kvartalet. Intrum Justitia, Castellum och Stora Enso återfinns bland de bolag som vi äger och som har rapporterat under veckan.

Intrums rapport var stark och fick aktien att lyfta ungefär 10 % på börsen. Obligationerna rörde sig av naturliga skäl inte lika mycket men rapporten mottogs likväl positivt även ur ett kreditperspektiv. Det var framförallt marginalen för kredithantering som slog förväntningarna och som var till glädje för investerarna. Aningen negativt är att skuldsättningen är relativt hög på 4,3 gånger Nettoskuld/EBITDA. Målet från management är dock fortsatt att minska skuldsättningsgraden till 2,5-3,5 gånger.

Castellums rapport var stabil och bättre än förväntat. Både förvaltningsresultatet och omsättningen kom in bättre än förra kvartalet och över analytikernas förväntningar.

Stora Enso däremot var sämre än förväntat. Både omsättningen och rörelsemarginalen var lägre än analytikernas förväntningar. Från ledningens håll kommenterades att den fortsatt geopolitiska osäkerheten har påverkat Stora Ensos affärsvillkor negativt.

I övrigt så har det varit lugnt på nyemssionsmarknaden precis som vanligt så här års och vi har således inte varit med i några emissioner.