AstraZeneca inledde månaden starkt och kom med en fin nyhet om ett banbrytande cancersamarbete med japanska Daiichi. Samarbetet måste dock finansieras varför AstraZeneca genomförde en nyemission av aktier till ett värde av ca 30 Mdr, vilket har lagt lite sordin på aktiekursen trots att de flesta analytiker är positiva till affären. Vi tror fortsatt på bolaget och passade på och öka upp vikten i AstraZeneca under veckan.

Turbulensen i Swedbank fortsätter. Efter att VD:n avgick förra veckan så annonserade styrelseordförande, Lars Idermark, att han också avgår. Frågan är om någon i den nuvarande styrelsen sitter kvar vid årsskiftet. Cicero har sålt hela sitt innehav i Swedbank baserat på ett hållbarhetsperspektiv.

Efter det amerikanska Centralbanksmötet för två veckor sedan tydliggjorde FED sin mer försiktiga syn på den amerikanska ekonomin vilket initialt gav marknaden lite huvudbry med fallande räntor och lite oro som främsta reaktion. När nu scenariot har hunnit sätta sig lite inser marknaden att det man kortsiktigt bör fokusera på är att räntorna kommer vara lägre längre än man tidigare trott och därmed tvingas investerare längre ut på riskskalan med flöden in i aktiemarknaden som följd.

Veckan inleddes dessutom med över lag lite starkare inköpschefsindexsiffror från bl.a. länder som Kina USA, Sverige, Frankrike och Spanien. En bra värld för en aktieinvesterare alltså med lägre räntor och fundamenta som förbättras, följaktligen steg Världsindex (MSCI World) i veckan med 1,7%.

Värderingarna har kommit upp en bit, vi handlar S&P 500 på P/E 19, vilket inte är så långt ifrån förra årets toppnivåer, kanske bör man på dessa nivåer torts allt vara lite försiktig och komma ihåg att siffror för första kvartalet bör vara lite negativt påverkade av den nedstängda statsapparaten i USA, handelskriget och den starka dollarn.

På den positiva sidan verkar det kanske vara ett avtal på gång i handelskriget mellan USA och Kina enligt Trumps senaste Tweets. Trump har även åter kritiserat FED och ordförande Powell i veckan via Twitter. Han tycker banken är för långsam och bör sänka räntan. Notera att det finns två lediga platser i styrelsen som Trump säkert gärna tillsätter med duvor.


På kreditmarknaden fortsätter vi i samma goda ton in i årets andra kvartal. Hela den negativa sejour vi upplevde under Q4 är numera både återhämtad och passerad. Tid för eftertanke och reflektion? Har återhämtningen gått för fort eller för starkt? Vi tror inte det. Om vi börjar med att titta utvecklingen av kreditspreadarna så kan vi konstatera att vi har haft ett rally sedan toppen precis vid årsskiftet. Tar vi Castellum som exempel så låg deras 5-årspunkt på ca 200 punkter i början av januari. Den har nu kraftigt fallit tillbaka och handlar idag på ca 160 punkter. Finns det något kvar att hämta? Absolut! Innan vi gick in i den surare markanden i oktober betalade Castellum ca 130 punkter för 5-årspengar och om vi dessutom lägger till att vi har en än mjukare penningpolitik världen över idag än då så ser vi i alla fall att det positiva sentimentet kan fortsätta på företagsobligationsmarkanden.

Vi har länge hävdat att projektfinansiering inte hör hemma på obligationsmarknaden. I veckan blev det än mer tydligt att så är fallet när Oscar Properties presenterade sitt förslag för omstrukturering av sin kapitalstruktur. Bolaget har en obligation ute i marknaden som förfaller i början av september i år. Osäkerheten har länge varit stor i hur bolaget ska behandla detta förfall då de för det första inte har kassa nog för att betala tillbaka lånet och för det andra inte har marknadens förtroende för att ta upp en ny obligation som refinansiering. Förslaget blev istället ett erbjudande till obligationsinvesterare om att förlänga obligationen i 2 år, höja kupongen till Stibor + 8,0 % samt att amortera ner 100m SEK av de totalt 450m SEK utestående. Obligationsägarna ska även få valmöjligheten att omvandla sina obligationer till stamaktier. Som gengäld åt obligationsägarna så åtar sig bolaget att inte lämna någon aktieutdelning före obligationens förfall samt att man drar in preferensaktieägarnas utdelning Cicero har inga innehav i Oscar Properties..

Vi på Cicero Fonder är övertygade om att världsekonomin befinner sig i en tillfällig svacka och att vi inte får någon lågkonjunktur under de närmaste åren. Fortsatt låga (eller t o m lägre) räntor, positiva signaler om ett handelsavtal mellan USA och Kina samt brist på alternativ bör leda till fortsatt börsuppgång. Det finns emellertid risk för en vinsthemtagningsperiod under de närmaste månaderna innan börsen återigen stabiliseras.