Världsindex har återhämtat sig omkring 2,5% under veckan. Stabilare ränteutveckling, Trumps vilja att förhandla med Kina samt lite mindre fokus på Brexit och Italien får ses som orsaker till detta.

Portföljerna har gått fint i veckan och båda våra blandfonder har slagit sina respektive jämförelseindex. Pandora samt amerikanska butikskedjor har varit de bästa bolagen. Pandora kom med en bra rapport vilket förde aktien uppåt med hela 35%. Flera av de amerikanska butikskedjorna har rapporterat andrakvartalssiffror, överlag med bättre resultat än vad marknaden har fruktat och vi har fått stöd av våra innehav i bl.a. Target, Home Depot och FootLocker. På den negativa sidan är det faktiskt endast danska H Lundbeck som sticker ut efter negativt mottagen rapport för det andra kvartalet.

Makro

De amerikanska räntorna har stabiliserats något under veckan. Exempelvis har den 10-åriga amerikanska räntan stigit med 10 bps till 1,62. Aktiemarknaderna har därmed också stabiliserats då tolkningen får bli att den omedelbara recessionsoron som rådde förra veckan har avtagit något. Marknaden hoppas dessutom på att den Amerikanska Centralbanken (FED) under sitt årliga symposium lämnar någon matnyttig information. FED startade sitt evenemang på torsdagskvällen men hittills har inget matnyttigt framkommit förutom att FED-ledamöterna Harker och Kaplan båda argumenterar för att räntan ska lämnas oförändrad åtminstone vid FED:s möte i september. Det skulle marknaden starkt ogilla då man för närvarande tror på 96% sannolikhet för det motsatta, en räntesänkning till, i september.

Vi oroar oss en aning för den närmaste månaden då vi tror att det åter blir aktuellt med Brexit-fokus då tidsfristen går ut den 31:e oktober och förhandlingsläget just nu är låst. Boris Johnson kommer att försöka förhandla tufft och skrämma EU med fallande tillväxt om det blir en hard Brexit. I ett Europa som redan kämpar med sin tillväxt kommer detta oroa marknaden och dessutom kan det parlamentariska läget i Italien försvåras ytterligare.

Kanske får vi alltså en lite tuffare tid på marknaderna i inledningen av hösten?

Räntor

Räntemarknaden har under veckan stabiliserat sig något. I Sverige har den 10-åriga statsobligationen ökat med ungefär 15punkter från -0,42 till -0,27 %. Liknande utveckling har det också varit i Tyskland och USA.

Emissionsmarknaden i Norden har så sakteliga börjat vakna till liv igen efter semestern. Under veckan har bland andra Marginalen Bank, Intrum Justitia och Resurs bank emitterat obligationer. Vi var med i en emission av Resurs Bank som lånade 700m på 3 års löptid med en kupong på 3m Stibor +135 bps. Resurs Bank fick tidigare i år ett officiellt Investment Grade rating från Nordic Credit Rating. Betyget är BBB- med stabila utsikter.

I övrigt har vi inte deltagit i några emissioner men är redo för kommande veckor då vi förväntar oss stor aktivitet på företagsobligationsmarknaden.