Förra veckan skrev vi om att L Brands som bl.a äger varumärket Victoria’s Secret, rapporterade fina siffror. Tyvärr följde därefter flera ytterligare rapporter från beklädnadssektorn som var sämre och det framstår tydligt att detta är en bransch i kris med fallande marginaler i kölvattnet av den ökande konkurrensen online. Vi äger exempelvis Foot Locker i sektorn som tillsammans med Kohl´s rapporterade svaga siffror förra veckan.

På den positiva sidan ser vi framförallt fortsatta återhämtningar i läkemedelssektorn som ses som något av en trygg hamn att parkera i när det blåser lite kallt på marknaden.

Vi var under veckan på företagsbesök hos Atlas Copco och träffade Finanschef Hans Ola Meyer. Han målade upp en ganska positiv bild kring efterfrågan av Atlas Copcos produkter. Även om vi vet att Atlas Copco är ett cykliskt bolag känner vi oss säkra på att detta är ett bolag som inte kommer göra oss besvikna under de närmaste åren. Vi är framförallt intresserade av att se vad affärsområdet Vaccum kan utvecklas till då sektorn man framförallt jobbar emot är halvledare där det finns ett stort investeringsintresse för tillfället.

Världens börser fortsatte ner i veckan och vi summera -1,6% för Världsindex (MSCI). Huvudskälet till nedgången får väl ses som att det för tillfället tycks stå klart att det inte blir något handelsavtal mellan USA och Kina i närtid. Åtminstone är det de signaler som marknaden för tillfället har att rätta sig efter. Kanske kan G20 mötet i slutet på juni bidra med ytterligare information i frågan. Marknaden oroar sig därmed över vad effekterna på tillväxten blir när båda staterna inför allt fler tullar emot varandra i det upptrappade handelskriget.

Räntemarknaden tycks vara helt på det klara med att effekterna blir negativa och de amerikanska räntorna faller tungt. Den 10-åriga amerikanska räntan handlas nu på 2,17%, en nedgång med ytterligare ca 0,15%-enheter under veckan. Räntemarknaden har sedan jul gått ifrån att tro på 1-2 räntehöjningar från den amerikanska centralbanken (FED) under 2019 till att nu istället förvänta sig en räntesänkning efter sommaren. Det är den snabbaste förändringarna av ränteförväntningar som vi har sett sedan finanskrisen.

Amerikansk dollar som naturligtvis är beroende av räntebilden i USA har fallit tillbaka något, men inte alls i den utsträckning som räntefallet borde göra gällande. Detta får främst se som ett utslag av att amerikanska investerare normalt flyr tillbaka till dollarinvesteringar när marknaden skakar och det därmed är vanligt att dollarn stärks i dessa lägen.

Aktiemarknaden har visserligen kommit ned en bit den senaste tiden men dramatiken är inte alls lika stor som på räntemarknaden. Ett av skälen till detta är naturligtvis, precis som när centralbanker sänker räntan, att investerare tvingas längre ut på riskskalan när obligationsräntor faller om man vill uppnå en viss avkastningsnivå. Dock blir naturligtvis läget känsligt för bakslag. Om räntemarknaden vädrar fallande tillväxt är det inte så troligt att aktiemarknaden i längden kan anta en helt annorlunda ståndpunkt. Fokus på ekonomiska indikatorer och risken för bakslag även på aktiemarknaden ökar.

 

Under nästa vecka (första veckan i månaden) kommer alla viktiga datapunkter för maj månad och det finns naturligtvis sannolikhet att denna data över lag inte innehåller några större positiva överraskningar. Detta då det allmänekonomiska läget har varit i avstannande fas under ganska många månader nu. Detta läge kan absolut innebära förhöjd risk för negativa börsreaktioner.

Räntor

Nyemissionsmarkanden har gått på högvarv i Europa i år. Vilket är fullt förståeligt med tanke på hur illa den marknaden mådde under i princip hela 2018 och bolagen fick snällt vänta med att finansiera sig på obligationsmarknaden. Vilket också var fullt förståeligt med tanke på att ECB fullföljde sin plan om att sluta köpa företagsobligationer i marknaden under 2018 vilket satte sina spår…. 2019 har å andra sidan börjat i ett helt annat tonläge där köparna kom tillbaka till marknaden och fyndade kreditrisk på fina nivåer. Men senaste veckornas ”risk-off” sentiment i Europa har nu börjat visat sig på primärtransaktionerna i euroland. Investerarkollektivet börjar återigen dra öronen åt sig och vill inte ta på mer risk för stunden.

Sverige då?

Vi argumenterade för att Sverige levde i en bubbla under stora delen av 2018. Fram till slutet av oktober där vi inte kunde blunda för den stora differens som uppstått mellan kreditrisk i SEK och EUR längre. Det tokiga var att det i flera fall var samma kreditrisk, bara valutan som skilde. Så kunde det naturligtvis inte fortsätta utan svenska marknaden fick sig en riktig snyting och normaliserades till att handla på samma nivå som Europa. Där och då började vi förstå att så här måste det vara framöver. Vår marknad ska gå mer parallellt med Europa, i både glädje och i sorg, vilket har stämt hyfsat, fram till mitten av april där europeisk kreditrisk tappat fart och svensk fortsatt gå starkt..  De svenska bankerna fortsätter att pumpa ut emissioner i marknaden och alla vi talar med skvallrar om en lång rad bolag som vill ut i marknaden innan semestrarna drar igång runt midsommar. Vi drar ner något på risken och följer nyemissionerna med kritiska ränteögon.