Månaden har dominerats av bolagsrapporter världen över. I allmänhet kan man konstatera att rapportsäsongen har varit ganska bra. I USA slog ungefär 75% av de rapporterande bolagen förväntningarna, vilket får ses som ungefär i nivå med de genomsnittliga utfallet de senaste rapportperioderna. Denna gång låg dock förväntansbilden lägre då marknaden under senare delen av hösten har oroat sig både för Brexit, handelskrig och stigande amerikanska räntor. Dessa faktorer anses alla påverka tillväxten negativt och därför får den fina rapportperioden ses som en överraskning i motsatt riktning.

Under senare delen av månaden har rykten gjort gällande att handelsförhandling mellan USA och Kina framskrider och att ett avtal är inom räckhåll, vilket har bidrag till styrkan i marknaden. Det hävdas att USA skulle kunna acceptera att alla tullar lyfts mot att Kina tydligt respekterar immateriella rättigheter samt lovar att köpa mer amerikanska varor.

Värt att notera är att den svenska kronan fortsatt sin kräftgång, försvagningen under månaden mot den amerikanska dollarn (USD) har varit ca 2,5% och fortsatt ytterligare in i mars. Riksbanken har vid flera tillfällen känt sig tvungna att kommentera och ifrågasätta svagheten såsom icke fundamentalt betingad.  Kanske bör man se rörelsen mer som en tradingrörelse där den svenska kronan, i kraft av randvaluta, har fått agera finansieringskälla mot långpositioner i exempelvis USD.

Bolagsspecifikt har månadens största nyheter berört anklagelserna om penningtvätt mot Swedbank och senare Nordea och de påföljande negativa kursreaktionerna i alla bankerna vilket också har drabbat vår fond negativt.

På den positiva sida noterar vi fina uppgångar i AstraZeneca och Electrolux efter bra rapport respektive annonsering av värdeskapande bolagsuppdelning. Mastercard fortsätter att gå fint och Pandora samt halvledarrelaterade bolag såsom Lam Research och Taiwan Semiconductor återhämtar sig fint.

Närmaste framtiden

Vi är försiktigt optimistiska inför resten 2019.  Hygglig global BNP- och vinsttillväxt samt det låga ränteläget talar för stigande börskurser under året. Vi får dock räkna med en svängig börs under året.