Från och med 1 mars sänks förvaltningsavgifterna för Cicero Världen, Cicero World 0-100 samt Cicero World 0-50.

 

De nya avgifterna är:

Cicero Världen  A            1,75%

Cicero World 0-100 A     1,75%

Cicero World 0-50 A       1,3%